VihTeks projekter

​VihTek arbejder løbende med udviklingsprojekter for at bidrage til, at der udvikles nye relevante løsninger, så patienter med funktionsnedsættelser opnår højere selvhjulpenhed og livskvalitet.

VihTek samarbejder med kliniske afdelinger, virksomheder, kommuner, patientforeninger og videninstitutioner om projekterne. Har du en idé til et udviklingsprojekt, er du velkommen til at kontakte os.  ​Afsluttede projekter kan ses her.