HVORFOR VR?

VR som gamification i rehabiliteringen

Gamification er en metode, hvorpå man søger at styre patienternes engagement i en bestemt retning. Det gør man ved at trække en given situation ind i et spillemiljø, hvor man blandt andet kan belønnes og motiveres af highscores, nye levels, coins osv.

Baggrunden for at tænke virtual reality ind i rehabilitering på hospitaler er således, at det skulle kunne øge patienternes motivation for at træne og derved få mere og tidligere påbegyndt genoptræning.

Genoptræning med VR i Hjemmet

Den hastige udvikling inden for computerteknologi har ligeledes gjort det muligt at lave VR-briller i et prisleje, hvor det kan komme hjem i folks dagligstuer. På sigt kan der derfor være en mulighed i, at virtual reality kan følge patienter fra behandling på hospital, til genoptræning i kommunal regi og videre hjem til forebyggende træning i eget hjem.

Systematisk erfaringsopsamling

Mulighederne med VR er endnu ikke fuldt ud undersøgt og klarlagt. VihTek vil derfor lave systematiske erfaringsopsamlinger på mulighederne for anvendelse af VR i rehabilitering, samt indsamle viden og erfaringer fra andre der arbejder med VR i sundhedsvæsenet både nationalt og internationalt.

Kontakt

Sune Mølgård Faber
Teamleder for kommunikation, strategi & Informationssøgning
b​​ibliotekar.db
sune.moelgaard.faber@regionh.dk
Tlf: 51 60 05 22