Test af alarmer og lokaliseringsenhed til afdelingsflygtige patienter

Patienter med alvorlig hjerneskade eller demens kan være til fare for sig selv, hvis de forlader den hospitalsafdeling, hvor de er indlagt, og de ikke kan finde tilbage. I dette projekt testes forskellige løsninger, som skal hjælpe personale med at finde en kognitivt svækket patient, der har forladt sin hospitalsafdeling.

Om projektet

Kognitivt svækkede patienter kan forlade den hospitalsafdeling, hvor de er indlagt og have svært ved at finde tilbage. Patienterne kan være til fare for sig selv, hvis de forlader hospital og fx begiver sig ud i trafikken. En lokaliseringsenhed skal hjælpe personale og evt. pårørende med at finde patienten og hjælpe vedkommende tilbage på hospitalet.


Lokaliseringsenheden kan hænge i en snor om halsen, være i lommen, sidde i et bælte, være syet ind i tøjet mv. Den sender besked/alarm til personalet, hvis en patient bevæger sig udenfor et prædefineret område og sender signal til personalet om, hvor patienten bevæger sig hen, så personalet kan finde vedkommende og hjælpe ham eller hende tilbage til afdelingen.


Formål

Formålet med projektet er at finde en lokaliseringsløsning, der kan hjælpe personalet med at finde afdelingsflygtige patienter.

Projektet omfatter afdækning af potentielle løsninger, brugertest af 1-2 lokaliseringsløsninger og praktisk test på hospitalet.


Samarbejdspartner


Projektperiode

1. februar 2020 – 1. marts 2022. 


Kontakt

Anne Marie Berg
Specialkonsulent
mobil: 44 51 53 13
Anne.marie.berg@regionh.dk  

Redaktør