[AFSLUTTET] Armstøtte som rehabiliteringsteknologi i spisesituationen

Patienter med en rygmarvsskade kan have brug for hjælp til at spise – for nogle patienter kun i en overgangsperiode til de har fået rehabiliteret deres hånd- og armfunktion. Klinik for Rygmarvsskader og VihTek undersøger i samarbejde, hvordan spiseteknologier til selvstændig spisning kan understøtte ikke kun den fysiske, men også den sociale og psykiske rehabilitering efter en rygmarvsskade.

Om projektet

Måltidet er vigtigt. Det er ikke kun et spørgsmål om indtag af næring, for måltidet er en situation, der også har psykisk og social betydning for den enkelte. Det vil ofte være forbundet med stor frustration for patienter med rygmarvsskade at miste evnen til at spise selvstændigt. Har de behov for assistance til spisning, vil de hovedsageligt blive assisteret af plejepersonalet – i stedet for at gøre spisesituationen til en del af rehabiliteringen. Dermed udnyttes potentialet for rehabilitering i forbindelse med måltidet ikke til fulde.

Med dette projekt ønsker Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet og VihTek at implementere armstøtter som spiseteknologi i Klinik for Rygmarvsskader og at undersøge potentialet ved dem, når de anvendes som rehabiliteringsteknologi. Det betyder, at teknologien primært vil blive anvendt som træningsredskab i en overgangsperiode, indtil patienten kan spise selvstændigt.

Formål

Formålet med projektet er

  • At få overblik over de spiseteknologier, der er på markedet, samt evt. dokumentation for deres anvendelse og effekt (link til research).
  • At implementere armstøtter som rehabiliteringsteknologi i spisesituationen ved Klinik for Rygmarvsskade.
  • At afprøve og udvikle en ny samarbejdsmodel for overlevering af viden imellem ergoterapeuter og plejepersonale.
  • At belyse de udfordringer og problematikker, der kan være ved indførelsen af ny teknologi, set fra patientens og personalets perspektiv.

Samarbejdspartnere

Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet.

Projektet er støttet af Ergoterapeutforeningen.

Projektperiode

1. februar 2019 - 30. juni 2019. 
Armstøtterne implementeres og evalueres i perioden.
Herefter udarbejdes en VTV.

Kontakt


Anne Marie Berg
Specialkonsulent, cand.scient.geogr., ph.d
anne.marie.berg@regionh.dk 
Tlf: 51 44 53 13

Redaktør