Evaluering af terapeutisk gyngestol

Svær angst, svær depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni eller psykoser er hyppigt forekommende hos psykiatriske patienter. Der ønskes nye metoder, der kan understøtte behandlingen og som patienterne er glade for.  En dansk terapeutisk gyngestol er kommet på markedet, som ved blide gyngende bevægelser og musik potentielt kan berolige patienten. I følge international videnskabelig litteratur har terapeutiske gyngestole vist lovende resultater på andre patientgrupper med angst og urolig adfærd.

Om Projektet

På et lukket afsnit, på Psykiatrisk Center Glostrup har man efter en fondsbevilling, indkøbt en terapeutisk gyngestol til behandling ved nedsat kropsfornemmelse, uro, angst og forebyggelse af udadreagerende adfærd. VihTek skal undersøge om gyngestolen kan understøtte psykiatriske patienters evne til at finde ro i egen krop og eventuelt forebygge brugen af beroligende medicin og tvang.

Formål

Formålet er at evaluere om en terapeutisk gyngestol kan understøtte psykiatriske patienters evne til at finde ro i egen krop og forebygge brugen af beroligende medicin og tvang.

Samarbejdspartnere:

Projektet udvikles i samarbejde med Psykiatrisk Center Glostrup, afd. Q 172

​Projektperiode

Marts 2018 til juli 2018

Kontakt:

Kontakt os på:

rh-vihtek@regionh.dk

Redaktør