[AFSLUTTET] Sensorbaseret selvmonitorering i ambulant behandling af rygsmerter (iSPINE)

​​Fysisk aktivitet er vigtigt for patienter med rygsmerter, men også en udfordring for patientgruppen, der er begrænset af smerter. I projektet udvikles og testes en sensorbaseret teknologi, dr motiverer til fysisk aktivitet og giver patienter feedback på deres aktivitetsniveau.

Om projektet

I projektet vil der blive udviklet en færdig teknologi bestående af en kropsbåren sensor (SENS motion®) og en målrettet app, der giver patienter individualiseret feedback om deres fysiske aktivitet. Appen vil blive designet til patientgruppen og teknologien vil efterfølgende blive afprøvet i et klinisk studie med patienter der modtager ambulant behandling. Der vil desuden blive gennemført en teknologievaluering af hvordan teknologien fungerer i praksis – i ambulatoriet og hos patienterne.

I det kliniske studie vil det blive undersøgt, om teknologien kan motivere til at patienterne bevæger sig mere og om patienterne som følge af mere fysisk aktivitet, oplever færre smerter og derfor behøver mindre smertestillende medicin. Det kliniske studie starter i foråret 2019.

Teknologievalueringen vil blive gennemført som en MAST (Model for assessment of telemedicine) og vil blandt andet indeholde en økonomisk analyse af omkostninger og eventuelle besparelser ved teknologien, brugervenlighed, sikkerhed og organisatoriske forudsætninger for at få teknologien til at fungere i praksis. Teknologievalueringen gennemføres parallelt med det kliniske studie i foråret 2019.

Formål

Formålet er dels at undersøge om det er muligt at motivere ambulante patienter til mere fysisk aktivitet ved hjælp af teknologi. Dels er det et formål at belyse om det potentielt kan være et omkostningseffektivt supplement til traditionel hospitalsbehandling.

Samarbejdspartnere

Videncenter for Reumatologi og rygsygdomme, Rigshospitalet Glostrup

Sens Innovation APS

InterMedCon GmbH

Projektperiode

Testen er afsluttet. Der afventes publicering af resultater fra den kliniske test før vi offentliggør evalueringsrapport fra projektet.

Projektet kørte fra juni 2018 – juni 2020

Kontakt

Kontakt os på: 

rh-vihtek@regionh.dk

Redaktør