[AFSLUTTET] Specialseng som tryksårsforebyggende teknologi

I samarbejde med Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet testes en specialseng med indbygget vekseltrykmadras og lateralt tilt, der kan programmeres til patienternes individuelle behov for stillingsskift. Formålet er at undersøge, om sengen kan være med til at forebygge tryksår samt forbedre personalets arbejdsergonomi.

Om projektet

Patienter på Klinik for Rygmarvsskader er ofte immobile i en kortere eller længere periode, efter de har pådraget sig en fuld eller delvis skade på rygmarven. Immobiliteten betyder, at patienterne har høj risiko for at udvikle tryksår. For at forebygge tryksår skal personalet jævnligt mobilisere patienterne.

Projektet omhandler afprøvningen af Multicare sengen fra Linet på Klinik for Rygmarvsskader. Sengen forhandles i Danmark af Alcyon. Linet Multicare er en højteknologisk seng, som har mange forskellige funktioner, som forventes at kunne være med til at forebygge tryksår ved immobile patienter. Sengen kan indstilles i intervaller for stillingsskift i op til 30° alt efter den enkelte patients behov.

Ydermere kan madrassen automatisk veksle trykket i bølger og områder kan aflastes for fx at forebygge tryksår på hælene. Sengen har indbygget vægt, hvilket letter en udfordrende arbejdsgang for personale, ved den ugentlige vejning af patienten. De mange indbyggede specialfunktioner, forventes at kunne aflaste patienten og lette og forbedre personalets arbejdsprocesser.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge om sengen kan facilitere de foranstaltninger og plejeregimer, som personalet i dag anvender som tryksårsforebyggende, såsom hensigtsmæssig lejring, hyppig repositionering samt mindre fugt og varme. Ligeledes er der et ønske om at teste hvorvidt personalets arbejdsgange forbedres ved brugen af sengen. Med sengens indbyggede vægt, skal det undersøges, hvordan sengen understøtter personalets arbejdsgang ved vejning af patienter.

Samarbejdspartnere

  • Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet.
  • Alcyon ApS stiller sengen til rådighed i testperioden.

Projektperiode

Oktober 2018 – Juni 2020

Kontakt

Kontakt os på:

rh-vihtek@regionh.dk​​​

Redaktør