[AFSLUTTET] Luft lungerne med Virtual Reality

Kan Virtual Reality øge motivationen for konditionstræning for ambulante patienter med
lungesygdomme - og kan målgruppen selv administrere træningen?
Det undersøges i en test på ambulante patienter med lungesygdomme i samarbejde med Fysio- og Ergoterapien på Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital.

Om projektet

Flere studier peger på, at virtual reality kan øge motivationen for træning. Konditionstræning er et vigtigt parameter i træningen til lungesyge patienter. På den baggrund ønskes det at afprøve, om brug af Virtual Reality på kondicykel, kan øge antal minutter på cykel og/eller øge antal kørte kilometer, sammenlignet med træning på kondicykel uden virtual reality.

Formål

At afprøve en sensor + VR brille kombineret med en almindelig motionscykel som metode til fysisk træning med henblik på at vurdere, hvorvidt teknologien bidrager til:
  • At deltageren kan cykle en længere distance eller i en længere tidsperiode med VR sammenlignet med almindelig kondicykel
  • At deltageren oplever øget motivation for fysisk træning
  • Deltageren selvstændigt kan administrere cykeltræning.
  • Vurdere om teknologien kan fungere som en del af rehabilitering af ambulante patienter

Læs den udførlige projektbeskrivelse her

Læs den præliminære brugertest her

Samarbejdspartnere

Fysio- og Ergoterapien, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Projektperiode

Maj 2018 – August 2019

Inklusion af patienter er afsluttet i efteråret 2018.
Projektet evalueres med en VTV -velfærdsteknologivurdering.

Kontakt

Kontakt os på:

rh-vihtek@regionh.dk

Redaktør