Videokommunikation med pårørende til patienter med hjerneskade

Da pårørende er forment adgang til hospitalet for at undgå smitte med covid-19, er der behov for involvering på anden vis. Ved hjælp af tablets kan patienter og personale kommunikere med pårørende til patienter indlagt i Apopleksienheden

Om projektet

Pårørende spiller en vigtig rolle i patienters liv og det har stor værdi for patienterne, at pårørende er inddraget i deres behandlingsforløb. Det er almindelig praksis på Apopleksienheden, at både patienter og pårørende deltager i DIS (Den Involverende Stuegang). Ligesom jævnlige besøg af pårørende kan glæde og motivere patienterne.

I forbindelse med, at hospitalet lukker for pårørendes besøg for at undgå smitte med covid-19, kan det være svært at involvere pårørende i rehabiliteringen af patienter i Apopleksienheden. Derfor har enheden anskaffet tablets, som udelukkende skal anvendes til kommunikation med pårørende. Det drejer sig om, at tabletterne skal:

  1.   Anvendes til privat dialog mellem patient og pårørende
  2.   Muliggøre, at pårørende kan deltage i DIS på afstand. 

Formål

Formålet med projektet er at implementere tablets til kommunikation med pårørende i Apopleksienheden.

Samarbejdspartnere

N35 og N45, Apopleksienheden, Rigshospitalet Glostrup

Projektperiode

1. maj 2020 – 1. november 2020

Kontakt

Billede af Mathias Aalling
Mathias Aalling
Projektmedarbejder
Cand.mag. i Europæisk Etnologi
mathias.aalling@regionh.dk

Billede af Anne Marie BergAnne Marie Berg
Specialkonsulent
Cand.scient.geogr., ph.d
anne.marie.berg@regionh.dk
​​Tlf: 51 44 53 13
Redaktør