[AFSLUTTET] Aktivt Hospital - Aktiv lungepatient

VihTek vil i samarbejde med Forskningsenheden samt Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Frederiksberg- og Bispebjerg Hospital og Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital understøtte patienter i selvtræning under indlæggelse.

Om Projektet

Indretningen af de danske hospitaler bevirker ofte, at den enkelte patient tilbringer en stor del af hospitalsopholdet i sengen og bliver uhensigtsmæssig inaktiv. Konsekvensen kan være, at sygdomsperioden og genoptræningen forlænges, og at patientens almentilstand forværres fx pga. reduktion af kondital og tab af muskelmasse. Men inaktivitet kan også have andre alvorlige konsekvenser som tryksår, lungebetændelse og DVT.

VihTek arbejder med Aktivt Hospital som et tema. Det betyder, at VihTek vil komme til at arbejde med flere projekter, der har til formål at motivere patienterne på regionens hospitaler til mere fysisk aktivitet. Denne aktivitet afhænger af den enkelte patients tilstand og kan være alt lige fra regulær fysisk træning for de bedre patienter – til at tilskynde meget svage patienter til at bevæge sig en lille smule frem og tilbage på hospitalsgangen. For nogle patienter kan små dagligdagsaktiviteter nemlig være en tilstrækkelig fysisk udfordring til at kunne betragtes som træning.

Forskning dokumenterer, at fysisk aktivitet og træning har en positiv effekt på den rehabilitering, der er i fokus på hospitalet. Følgende effekter af fysisk aktivitet under indlæggelse er belyst:

  • Målrettet fysisk træning fremmer rehabiliteringen af de funktioner, der er i behandling
  • Almindelig aktivitet og bevægelse forebygger tab af muskelmasse under hospitalsophold
  • Aktivitet og bevægelse har en positiv indvirkning på andre funktioner herunder mave-tarmsystem, humør og psykisk velbefindende
  • Aktivitet og bevægelse er med til at forebygge pneumoni, DVT og tryksår som kan opstår som et resultat af inaktivitet
Det konkrete projekt designes med en kontrolgruppe og en interventionsgruppe. Kontrolgruppen får påsat sensorer, der monitorerer deres fysiske aktivitetsniveau. Interventionsgruppen monitoreres med sensorer og de modtager desuden en tablet med overblik over deres aktivitetsniveau, som kontinuerligt opdateres ift. deres aktiviteter. Teknologien introduceres for patienterne, så de kan forstå de mål der er sat og hvordan teknologien viser dem deres status.  Til projektet bliver der brugt en sensorteknologi fra SENS motion.

Formål

Formålet med projektet er at afprøve, hvorvidt en innovativ sensorteknologi kan anvendes til at øge lungemedicinske patienters fysiske aktivitetsniveau mens de er indlagte. Dette gøres ved at implementere og teste en teknologisk løsning til selvtræning. Formålet er desuden at øge patienttilfredsheden ved at styrke patientinddragelse i træningen og dermed give patienterne et større ejerskab over deres samlede rehabilitering

​Projektperiode

Projektet løber 2017-2019

Inklusion af patienter blev afsluttet i november 2018. Der udkommer en videnskabelig artikel og en MAST-evaluering over teknologien ultimo 2019.

Kontakt​

Kontakt os på:

rh-vihtek@regionh.dk

Redaktør