[AFSLUTTET] Samarbejde med CHC om øget vækst i RegionH

Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) og VihTek samarbejder om at give virksomheder adgang til testmiljøer på Region Hovedstadens hospitaler. Aftalen er en del af ReVUS, den regionale udviklings- og vækststrategi i Region Hovedstaden, hvor Sund Vækst er et centralt tema.

Om projektet

Aftalen mellem CHC og VihTek indebærer 20 testforløb med virksomheder frem til udgangen af 2018. Her vil VihTek sikre adgang til hospitalsbaserede testmiljøer på den ene side, mens de kliniske afdelinger på regionens hospitaler får udviklet teknologier og løsninger, der er målrettet deres behov.

Testforløbene kan være af forskellig karakter. Nogle virksomheder vil have behov for sparring, så de kan målrette deres løsninger, mens andre har behov for at indgå et samarbejde om udvikling af en teknologi eller service i form af brugerworkshops. Endelig vil nogle virksomheder være klar til at indgå i længerevarende projekter omkring test og evaluering af løsningerne i et klinisk setup.

De 20 testforløb vil alle være inden for VihTeks tre strategiske indsatsområder:

  • Bedre rehabilitering på hospitalerne
  • Forebyggelse af komplikationer ved hospitalsindlæggelser
  • Tværsektorielt samarbejde

Formål

Udvikling af relevante velfærdsteknologiske løsninger til hospitalerne i RegionH
Vækst gennem offentlig-privat innovation

Tre eksempler på gennemførte virksomhedsforløb

  • Medical Sandbox: App om akut nyresvigt målrettet yngre læger. En logaritme i app'en beregner sandsynligheden for, at en patient er ved at udvikle akut nyresvigt. VihTek har bidraget til en markedsundersøgelse af behovet for app'en ved hjælp af et spørgeskema til yngre læger. (link til virksomheden)
  • Siren care: Smart Socks udstyret med små sensorer, som måler føddernes temperatur. Det kan forebygge sår på fødderne hos diabetespatienter. VihTek har givet virksomheden sparring i forhold til mulige samarbejdspartnere i Region Hovedstaden, hvor et projekt kunne være relevant. (link til virksomheden)
  • Sens Motion: Sens Motion er en meget følsom sensor, der kan monitorere aktivitet for selv de mindste bevægelser og kan detektere forskellige bevægelser som cykling, siddende position, liggende position, gang og løb. Sensoren sidder i et plaster. Den feedback, som brugeren får, skal motivere til øget aktivitet. VihTek har gennemført en workshop med virksomheden for at udvikle deres brugerflade til hospitalsregi.

Samarbejdspartnere

Copenhagen Healthtech Cluster

Små og mellemstore virksomheder

Region Hovedstadens hospitaler

Projektperiode

April 2016 - Ultimo 2018

Kontakt

Kontakt os på:

rh-vihtek@regionh.dk​​​​

Redaktør