[AFSLUTTET] Kommunikativ rehabilitering

​For at give borgere med erhvervet hjerne­skade og afasi det bedste udgangspunkt for at lære at kommunikere igen, gennemgår de et kommunikativ rehabiliteringsforløb. Visse borgere får behov for et kompenserende kommunikationshjælpemiddel, der skal styrke deres kommunikation. Det ses dog at teknologien ikke altid bliver benyttet, hvis den ikke er integreret naturligt i hverdagen. I projektet bliver det derfor undersøgt, hvordan borgere med afasi bedst muligt understøttes i at få implementeret og fastholde brugen af kommunikationshjælpemidler i deres hverdag.

Om Projektet

Borgerne med erhvervet hjerneskade og nedsat kommunikationsevne savner at kunne deltage i samfundsliv og sociale aktiviteter og efterspørger konkrete løsninger, der kan hjælpe dem. Desuden sker der et slip fra eksi­stens - til kendskab - til integration og fastholdelse i hverdagen af eksisterende hjælpemidler. Der viser sig, derfor et behov for at sikre, at der ikke blot er kendskab til konkrete løsninger blandt borgere og pårørende, men at løsningerne implemen­teres og indgår som en integreret del af borger­nes hverdag.

Kommunikationscentret i Region Hovedstaden, Hjernesagen og VihTek har i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Tal, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) opstartet et projekt, hvor vi skal undersøge, hvordan kommunikationshjælpemidler kan implementeres i borgernes hverdag under og efter et undervisningsforløb på et kommunikationscenter.

Formål

Formålet er at udvikle en måde til bedst muligt at understøtte personer med afasi til at integrere og fastholde brugen af digitale kommunikationshjælpemidler i deres hverdag. Dette kommer til at ske i tæt samarbejde med borgere med erhvervet hjerneskade, deres pårørende og fagprofessionelle

Samarbejdspartnere

  • Kommunikationscentret, Region Hovedstaden.
  • Hjernesagen.
  • Sammenslutningen af Danske Tale, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS).

Projektet er støttet af Helsefonden.

Projektperiode

1. december 2018 - 30. juni 2021

Kontakt 

Billede af Mathias Aalling

Mathias Aalling

Projektmedarbejder
Cand.mag. i Europæisk Etnologi
mathias.aalling@regionh.dkmathias.aalling@regionh.dk

Redaktør