[AFSLUTTET] Test af elektronisk lydmaskering til forbedring af arbejdsmiljø

​Flere teknologier kan reducere lydgener, ved at udsende en svag baggrundsstøj gennem små højttalere, som derved maskerer lyde og reducerer taleforståeligheden. Lydmaskering kan potentielt anvendes til at forbedre arbejdsmiljø og øge diskretion på hospitaler.

Om projektet

Flere afdelinger har udtrykt ønske om teknologier, der kan afskærme eller maskere lyd på hospitaler. I første omgang tester VihTek to systemer med henblik på at vurdere, om lydmaskering kan skabe et bedre lydmiljø på flermandskontoer og personalerum.

I første del af projektet gennemføres en markedsafdækning over relevante teknologier og der laves en demonstration af forskellige løsninger for de kliniske afdelinger. I anden del af projektet testes to forskellige løsninger, hvor potentialet ved lydmaskering undersøges. Der laves en velfærdsteknologivurdering på baggrund af afprøvningerne.

Formål

To valgte lydmaskeringssystemer sættes op på personalekontorer/personalerum på Klinik for Rygmarvsskade, Rigshospitalet og Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk hjerneskade, Rigshospitalet og det undersøges hvorvidt personalet oplever et forbedret lydmiljø.

Samarbejdspartnere

  • Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet.
  • Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk hjerneskade, Rigshospitalet.
  • Forbedringsafdelingen, Rigshospitalet.
  • Nordic Sales, med løsningen fra Soft dB.
  • Ergoacoustic, med løsningen fra Cambridge Sound Management.

Projektperiode

September 2018 – marts 2019.
Indsamling af data er afsluttet december 2018.
Projektet evalueres i 2019 med en VTV -velfærdsteknologivurdering.

Kontakt

Kontakt os på:

rh-vihtek@regionh.dk

Redaktør