Bemærk: Oplæg fra konferencen kan hentes her:  http://neurorehab2017.dk/


Om konferencen

NeuroRehab blev afholdt den 9. oktober 2017 i DGI-Byen i København.

Konferencen havde fokus på udvikling indenfor rehabilitering efter erhvervet hjerne- og rygmarvsskade.
På konferencen kunne du bl.a. høre om rehabiliteringsteknologier, brugerinddragelse, forsknings- og udviklingsprojekter og organisering.
På markedspladsen kunne du se og prøve rehabiliteringsteknologier, hjælpemidler og møde patientforeninger.
Målgruppe: Fagpersoner og studerende med interesse for neurorehabilitering


NeuroRehab 2017 blev arrangeret af:
Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade, i samarbejde med:
VihTek - Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi, Region Hovedstaden
Neurologisk Klinik, Rigshospitalet
Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet
Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet
Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet