Oplægsholdere

Bemærk: Oplæg fra konferencen kan hentes her:  http://neurorehab2017.dk/


PLENUMOPLÆGSHOLDERE

John Donoghue

Professor of Neuroscience and Engineering
Wyss Center, Schweiz

John Donoghue.jpg

Professor John P. Donoghue er internationalt anerkendt for sin forskning inden for hjernefunktion og plasticitet.
John P. Donoghue er desuden kendt for sit arbejde med at anvende computere direkte forbundet til hjernen, i rehabilitering af mennesker med hjerne- og rygmarvsskader. Han bliver betragtet som en af grundlæggerne af forskning, der integrerer viden om hjernefunktion med viden om naturlige eller designede styresystemer (kypernetic). Det er forskning, der bl.a. kan anvendes til at udvikle avancerede rehabiliteringsteknologier til neurologiske patienter.

John P. Donoghue er grundlægger og direktør på Wyss Center for Bio and Neuroengineering, Campus Biotech in Geneva, Switzerland.

Wyss Center logo green.png

VIDEOER:

Ved at følge dette link: https://www.youtube.com/watch?v=hVBBuM6IZgw kan du se et længere foredrag, hvor John P Donoghue fortæller om sit arbejde. Foredraget blev holdt på Brain Forum 2015 in Lausanne.

Se desuden videoen Solving paralysis, der introducerer John P Donoghues arbejde med forskning i teknologier, der kan hjælpe mennesker med lammelser: https://www.youtube.com/watch?v=4g87Oyy61Cs&t=2s

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jakob Kjellberg

Professor, programleder for Sundhed, cand.scient., m.sc. Health Econ
KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning


Professor Jakob Kjellberg har 15 års erfaring med at gennemføre evalueringer i sundhedsvæsenet. Fokus for evalueringerne spænder fra vurderinger af lægemidlers omkostningseffektivitet, fx ved vurdering af tilskudsstatus i primærsektoren eller om nye dyre lægemidler bør være en del af standardbehandling, til analyser af afregningssystemers konsekvenser for indikationsskred og ventelisteudvikling.

Jakob Kjellberg er endvidere kursusleder i KORA og er blandt andet gennemgående underviser på KORAs egne kurser i sundhedsøkonomi, ligesom han er en meget anvendt underviser og foredragsholder om sundhedsøkonomiske emner.

Jakob Kjellberg har gennemført en lang række opgaver for blandt andet Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner, KL, Lægeforeningen, LO, hospitaler og lægemiddelindustrien.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fin Biering-Sørensen

Klinisk professor og overlæge
Klinik for Rygmarvsskader, Neurocentret, Rigshospitalet


Fin Biering-Sørensen har arbejdet klinisk og forskningsmæssigt med patienter/personer med rygmarvsskader de sidste 35 år. Forskningen har spændt vidt indenfor de fleste områder relateret til personer med rygmarvsskade, inklusive vejrtræknings-, blære- og urinvejsproblemer, udfordringer med tarmtømning, smerter, sår, og spasticitet, herunder anvendelse af funktionel elektrisk stimulering m.m.

Fin Biering-Sørensen har også arbejdet for international standardisering af dataindsamling såvel i klinisk praksis som til forskning, og har været præsident for det internationale rygmarvsskade selskab (International Spinal Cord Society).


SYMPOSIUMOPLÆGSHOLDERE


Lone Lundbak Mathiesen, udviklingssygeplejerske og kvalitetskoordinator – Neurologisk Klinik, Rigshospitalet.

Til daglig beskæftiger Lone sig med den overordnede kvalitetsudvikling samt udviklingsarbejdet, både monofagligt og tværsektorielt i Apopleksienheden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mia Ingerslev Loft, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.-studerende – Neurologisk Klinik, Rigshospitalet.

Til daglig arbejder Mia med et forskningsprojekt, relateret til rehabilitering af patienter med apopleksi.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Line Trine Dalsgaard, sygeplejerske, cand.pæd.pæd.psyk., projektleder og klinisk sygeplejespecialist – Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet.

Til daglig arbejder Line med patientinddragelse og udvikling af patientforløb.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lise Randrup Jensen, lektor i audiologopædi ved Københavns Universitet ved audiologopædi-uddannelsen samt tilknyttet til Neurologisk Klinik, Rigshospitalet.

Til daglig beskæftiger Lise sig med forskning og undervisning med relation til afasi, især med henblik på kommunikationsstøtte til mennesker med afasi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rikke Guldager, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.-studerende – Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet (udefunktion på Hvidovre Hospital).

Rikke blev d. 01.08.15 indskrevet på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hana Malá Rytter, ph.d., lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet og neuropsykolog – Neurologisk Afdeling, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital.

Til daglig arbejder Hana med det rehabiliterende miljø samt hjernens plasticitet og træningseffekter.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carsten Bach Baunsgaard, læge, ph.d.-studerende – Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet.

Til daglig arbejder Carsten som læge på Klinik for Rygmarvsskader og har en særlig interesse for neurorehabilitering.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anders Vest, reservelæge, ph.d.-studerende – Enhed for klinisk apopleksiforskning, Rigshospitalet.

Til daglig forsker Anders i lysets indvirkning på indlagte apopleksipatienter. Herudover er Anders tilknyttet Neurofysiologisk Afsnit, Rigshospitalet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria Nordfang, neuropsykolog, ph.d. – Neurologisk Klinik, Rigshospitalet.

Til daglig er Maria tilknyttet til Syns- og opmærksomhedsteamet, hvor hun står for den neurologiske udredning af visuokognitive vanskeligheder. Hun forsker endvidere i neglekt, visuel opmærksomhed, visuel hukommelse samt synæstesi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truels Sveløkken Johansen, specialergoterapeut – Afdeling for Traumatiske Hjerneskader, Sunnaas Sykehus HF, Norge.

Til daglig er Truels, udover at være specialergoterapeut, projektleder på et innovationsprojekt som hedder "spill deg bedre", som ser på brugen af kommercielle dataspil i rehabilitering. Han er involveret i flere projekter, som omhandler rehabiliteringsteknologier, bl.a. et VR (Virtual Reality) Lab.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anne Norup, neuropsykolog, ph.d. – Projekt Styrket Indsats for Unge med erhvervet hjerneskade, Rigshospitalet.

Til daglig beskæftiger Anne sig hovedsageligt med forskning. Et primært interesseområde er træthed blandt unge med erhvervet hjerneskade samt hvordan dette påvirker de unges hverdag. Derudover har Anne været med til at starte projektet Unge Hjerner, som er et socialt tilbud til unge med erhvervet hjerneskade mellem 15 og 30 år.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

­­­­­­Dorte Dahl Hoffmann, udviklingsterapeut og klinisk specialist – Forsknings- og Udviklingsenheden på Vestdansk Center for rygmarvsskade i Viborg.

Til daglig arbejder Dorte med udvikling af den mono- og tværfaglige indsats i rehabiliteringen af mennesker med rygmarvsskade.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cathrine Guldberg, mentorkoordinator og projektmedarbejder – Klinik for Rygmarvsskader, Hornbæk.

Til daglig arbejder Cathrine som driftsleder i Dansk Supermarked. Hun er endvidere tilknyttet Klinik for Rygmarvsskader, som projektmedarbejder i et Beslutningsstøtteværktøjs-projekt på klinikken. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maiken Tibæk, kursusreservelæge, ph.d.-studerende – Neurofysiologisk Klinik, Rigshospitalet.

Til daglig arbejder Maiken med det neurologiske speciale og har i forbindelse med sin ph.d., været tilknyttet Projekt Styrket Indsats for Unge med erhvervet hjerneskade.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heidi Jeannet Graff, sygeplejerske, kandidat i folkesundhedsvidenskab, ph.d.-studerende – Anæstesi- og Operationsklinikken, Rigshospitalet samt daglig gang på Institut for Psykologi på Københavns Universitet.

Til daglig er Heidi ph.d.-studerende, hvor hun arbejder med et projekt om forløb og langtidsopfølgning af patienter med milde, traumatiske hjerneskader.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarah Jest, etnolog og projektleder – VihTek, Region Hovedstaden.

Til daglig undersøger Sarah hvorledes vi mennesker, ved hjælp af etnologiske data, skaber mening og sammenhæng i hverdagen. Hos VihTek er Sarah projektleder på projektet "Godt liv med hjerneskade", der undersøger behov og udfordringer i hverdagen, når man lever med følgerne efter en erhvervet hjerneskade.