Symposium 1

Patientinddragelse i neurorehabilitering

Inddragelse af patienter og pårørende i planlægning og udførelse af neurorehabilitering, er afgørende for at opnå effekt. I praksis eksisterer imidlertid en række barrierer for inddragelse. Patienter med hjerneskade har ofte kommunikative og mentale symptomer, som umiddelbart kan vanskeliggøre inddragelse. Både patienter med hjerne- og rygmarvsskade kan opleve psykologiske symptomer som krise, angst og depression, der yderligere kan vanskeliggøre den direkte inddragelse. Endelig kan socioøkonomiske- og kulturelle forhold, udgøre særlige barrierer for inddragelse. I Symposium 1 præsenteres fem forsknings- og udviklingsprojekter, der alle har fokus på, hvordan patientinddragelse styrkes i praksis.

Ordstyrer: Charlotte Haase, daglig leder forebyggelsescenteret, Gladsaxe Kommune


Kl. 13.30 – 13.50

Den involverende stuegang - hvordan udvikles en patientinddragende kultur?"

v. Lone Lundbak Mathiesen, MPH, udviklingssygeplejerske og kvalitetskoordinater, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet

Kl. 13.50 – 14.05

Rehabilitering 24/7

v. Mia Ingerslev Loft, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.-studerende, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet

Kl. 14.05 – 14.20

Beslutningsstøtteværktøjer - inddragelse af patient og pårørende i beslutnings-tagning

v. Line Trine Dalsgaard, sygeplejerske, cand.pæd.pæd.psyk., projektleder og klinisk sygeplejespecialist, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet

Kl. 14.20 – 14.35

 

 

SCA – Støttet kommunikation – støttet patientinddragelse

v. Lise Randrup Jensen, audiologopæd, ph.d., lektor, Københavns Universitet

Kl. 14.35 – 14.50

Pårørende strategier i neurorehabilitering

v. Rikke Guldager, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.-studerende, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet, Udefunktion på Hvidovre Hospital

Kl. 14.50 - 15.00Opsamling og spørgsmål

Redaktør