Program

OPLÆG FRA KONFERENCEN:

Kan ses her: http://neurorehab2017.dk/


OPDATERES LØBENDE -
FÅ EN MAIL VED ÆNDRINGER ELLER TILFØJELSER TIL PROGRAMMET - KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG

Program for Neurorehabiliteringskonferencen den 09.10.2017

09.00-10.00Ankomst og registrering

10.00-10.20Velkomstvideo fra Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen samt velkomst ved Susanne Poulsen, vicedirektør, Rigshospitalet

10.20-10.35

Fra pessimisme til realistisk optimisme. Udviklingen inden for neurorehabilitering

v. Hysse Birgitte Forchhammer, ledende neuropsykolog, ph.d., Projekt Styrket Indsats for Unge med erhvervet hjerneskade, Rigshospitalet

10.35-11.35

Brain Computer Interfaces for Paralysis: Why Not Better? (Engelsk)

v. John P. Donoghue Professor of Neuroscience and Engineering, Wyss Center Schweiz.

11.35-11.50

Nye teknologier – muligheder og barrierer.

v. Professor i Neurorehabilitering, Fin Biering Sørensen, Rigshospitalet.

11.50-13.30​Markedsplads + frokost ​

Deltagerne får mulighed for at møde regionale, kommunale og private aktører inden for rehabilitering samt prøve nye teknologier og hjælpemidler

13.30-15.00Tre symposier:

15.00-15.30Markedsplads (fortsat) og kaffepause

15.30-16.00

Sundhedsøkonomien i neurorehabilitering, er mere teknologi svaret?

v. Jakob Kjellberg, professor, programleder for sundhed, cand.scient., m.sc. Health Econ., KORA

16.00-16.20Præsentation af nyt Neuro-rehabiliteringshus, der opføres på Rigshospitalet – Glostrup

v. Christian Pilebæk Hansen, klinikchef, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet, Udefunktion på Hvidovre Hospital ​ ​

​16.20-16.30Afrunding af dagen

Redaktør