Symposium 2

Teknologier og miljøets betydning for rehabilitering

En effektfuld neurorehabilitering indebærer, at træning er individuelt tilpasset, udføres tidligt i sygdomsforløbet, og at træningen udføres hyppigt – ofte flere gange dagligt. Effekten understøttes desuden af, at patienten oplever træningsmål som individuelt meningsfuldt, interessant og motiverende. Det kan være vanskeligt at opnå i en kompleks og travl klinisk hverdagspraksis.
I dette symposium er der fokus på, hvordan teknologi kan bidrage til neurorehabilitering. Teknologi anvendes både direkte i rehabiliteringen og indirekte, ved at bidrage til et rehabiliterende miljø.
De fem oplæg i symposium 2, sætter fokus på fordele og udfordringer ved at bruge teknologi i rehabilitering og skitserer muligheder og barrierer, for fremtidig implementering i praksis.

Ordstyrer: Anne Marie Berg, udviklingskonsulent, VihTek, ph.d., Region Hovedstaden 

Kl. 13.30 – 13.50

Hvordan opnår vi effekt af neurorehabilitering?

v. Hana Mala Rytter, ph.d., lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet og neuropsykolog ved Neurologisk Afd., Bispebjerg- og Frederiksberg Hospital

Kl. 13.50 – 14.05

Robotterne kommer: exoskeletons – rehabilitering eller hjælpemiddel?

v. Carsten Bach Baunsgaard, læge, ph.d.-studerende, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet

Kl. 14.05 – 14.20

Effekten af naturalistisk lys på depressivt humør hos apopleksipatienter indlagt til rehabilitering

v. Anders West, reservelæge, ph.d.-studerende, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet

Kl. 14.20 – 14.35

Rehabilitering af visuel neglekt

v. Maria Nordfang, neuropsykolog, ph.d., Neurologisk Klinik, Rigshospitalet

Kl. 14.35 - 14.50

"Spill deg bedre!" - Bruk av kommersielle spill i rehabilitering (Norsk)

v. Truls Sveløkken Johansen, specialergoterapeut, Afdeling for traumatiske hjerneskader, Sunnaas Sygehus og Anette Westberg, ergoterapeut, Afdeling for multitraume, neurologi og brandskade, Sunnaas Sygehus

 


Kl. 14.50 - 15.00Opsamling og spørgsmål
Redaktør