Symposium 3

Rehabilitering og hvad så? Reintegration efter skade på rygmarv eller hjerne

Efter langvarig hospitalsindlæggelse og efterfølgende rehabilitering, følger udfordringer med at finde sin rolle og position i hverdagslivet igen. Dette symposium har til formål, netop at belyse nogle af de udfordringer, der følger efter en rygmarvs- eller hjerneskade samt hvordan vi som professionelle, kan hjælpe patienter/borgere videre til et meningsfuldt liv. Mange patienter oplever, efter udskrivelse fra hospital og afsluttet rehabilitering, en lang række barrierer i forhold til at blive genintegreret i det sociale liv, familielivet og arbejdslivet. Reintegrationsprocessen finder sted på mange niveauer, igennem forskellige processer og i mange forskellige sammenhænge – og nogle af disse, vil vi berøre i dette symposium.

Ordstyrer: Lars Siert, ledende neuropsykolog, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet, Udefunktion på Hvidovre Hospital

Kl. 13.30 – 13.50

Reintegration - hvordan? To eksempler på sociale indsatser, der understøtter reintegration efter skade på rygmarv eller hjerne.

v. Anne Norup, neuropsykolog, ph.d., Projekt Styrket Indsats for Unge med erhvervet hjerneskade, Rigshospitalet 

 

Kl. 13.50 – 14.05

Mentorordning – et tilbud til personer med nylig opstået rygmarvsskade

v. Dorte Dahl Hoffmann, udviklingsterapeut og klinisk specialist, Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg, Hospitalsenhed Midt og

Cathrine Guldberg, mentorkoordinator og projektmedarbejder, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet

 

Kl. 14.05 – 14.20

Unges tilbagevenden til arbejde og studie efter erhvervet hjerneskade  

v. Maiken Tibæk, kursusreservelæge, ph.d.-studerende, Neurofysiologisk klinik, Rigshospitalet 

                            

Kl. 14.20 – 14.35

Patientperspektiver på hjerneskaderehabilitering

v. Heidi Jeannet Graff, sygeplejerske, cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet

 

Kl. 14.35 - 14.50

Tilbage til eget liv – hvad siger de ramte?

v. Charlotte Kira Kimby, leder af VihTek, sociolog, ph.d., Region Hovedstaden

 

Kl. 14.50 – 15.00Opsamling og spørgsmål
Redaktør