[AFSLUTTET] NeuroRehab 2017

​VihTek er sekretariat for en neurorehabiliteringskonference (NeuroRehab) den 9. oktober 2017. NeuroRehab arrangeres i samarbejde med Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade samt en lang række neurologiske klinikker fra Rigshospitalet.

Om Projektet

Visionen er, at neurorehabiliteringskonferencen (NeuroRehab) skal markere Rigshospitalet som det regionale centrum for udvikling og forskning indenfor feltet.

Målgruppen for konferencen er:
Fagpersoner fra regioner og kommuner, patientforeninger og studerende med interesse for området.

Formål

Opdatering på den nyeste forskning og udvikling:

  • Hvor langt er national/international forskning og udvikling indenfor området
  • I hvilke retninger bevæger det sig hen imod - herunder nye teknologier og hjælpemidler.

Samarbejdspartnere

NeuroRehab arrangeres af: Styrket Indsats for Unge med erhvervet hjerneskade
i samarbejde med:
Neurologisk Klinik og Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet,
Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet.
VihTek - Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi, Region Hovedstaden

Klik her for at læse mere om konferencen

Projektperiode

Konferencen afholdes den 9. oktober 2017

Kontakt

Kontakt os på:

rh-vihtek@regionh.dk

Redaktør