[OPDATERES IKKE LÆNGERE! ]Løsninger inden for Digitalt understøttet genoptræning / Virtuel genoptræning

​Overblikkets fokus ligger på løsninger med videnskabelig dokumentation samt løsninger som kan fungere som hjemmetræning såvel som på hospitalet / plejehjemmet / genoptræningscenteret etc. Der skelnes desuden mellem løsninger, der bruger sensorer/kameraer til at sikre korrekt genoptræning og dem der ikke gør.​

Løsninger som perifert har genoptræning som en del af et tilbud, vil som udgangspunkt ikke blive medtaget. Løsningen skal desuden være markedsmodent.


BEMÆRK NEDENSTÅENDE OVERBLIK OPDATERES IKKE LÆNGERE!

Løsninger med videnskabelig dokumentation

Med sensorer/kamera/program der  direkte giver feedback/registrerer træningen:

ICURA(opdateret 28.11.2016)

BandCizer​ (opdateret 21.11.2016)

Mitii(opdateret 21.11.2016)

Professionel hjernetræning​ (opdateret 28.11.2016)​​

Uden sensorer/kamera/program der direkte giver feedback:

HomeRehab​ (Aidcube) ​(opdateret 21.11.2016)​​


L
øsninger med begrænset eller ingen videnskabelig dokumentation

- med sensorer/kamera/program der ​direkte giver feedback/registrerer træningen:

DigiCorpus​ (opdateret 21.11.2016)

​​Virtual Training®​ ​ (Welfare Denmark)​ (opdateret 28.11.2016)​​

Patientkufferten (EWII)​ (opdateret 28.11.2016)​​