[OPDATERES IKKE LÆNGERE!]Virtual Training® (Welfare Denmark)

​Løsning med kinect kamera, touchskærm og egen dataforbindelse. Borgeren får direkte tilbagemelding på træningen og data sendes til terapeuten automatisk.​

Opdateret: 28/11-2016


​​Om Producenten​

Welfare Denmark ApS startede i 2010 udviklingen af Virtual Training® i et samarbejde med 10 danske kommuner.

Herunder bl.a. København, Esbjerg, Aabenraa og Gladsaxe kommune. I 2011 var version 1 klar, som nu er implementeret i en lang række danske kommuner og i Norge. Virtuel Træning® har siden 2011 gennemført 350.000 (Juni 2016) sessioner.


Hjemmeside:
​​​​​​http://www.welfaredenmark.dk/​
Kontaktinformationer: ​

sb@welfaredenmark.com

Om løsningen​

Hvordan den virker:​​

Kommunerne anvender løsningen til at motivere borgerne til at følge fysioterapeuternes træningsplaner. Løsningen er baseret på et online administrationssystem, som fysioterapeuterne kan tilgå fra en computer eller mobil enhed. Her sættes et træningsprogram op baseret på et øvelseskatalog, som dækker alle større muskelgrupper. Øvelsesprogrammet bliver lagt i et kalendersystem, hvor terapeuten kan lægge træningsprogrammerne ind flere gange dagligt, dagligt eller de dage i ugen det passer borgeren. 

Træningsprogrammet sendes til borgerens enhed, og guider borgeren igennem de forskellige øvelser via tekst, speak og video. Efter hver træningssession sendes træningsdata tilbage til terapeuten. Udebliver træning, eller trænes der forkert kan terapeuten få en mail med de manglende eller forkert udførte øvelser. Træningsprogrammet kan redigeres online hvis der er behov for andre øvelser eller træningen er for hård eller for let for borgeren.

Virtuel Træning® kan benyttes med Microsofts Kinect kamera, og derigennem måle kvaliteten af træningen samt guide borgeren hvis de udfører træningen forkert.

Softwaren kan afvikles på Smartphone (iOS eller Android) eller PC. Typisk afvikles den på borgerens eget device, alternativt udleverer kommunen et device med løsningen på.

Løsningen leveres i 4 versioner:

  • Virtuel Træning®mobile: Individuel træningsplan på mobil devices. Borgeren evaluerer selv træningen løbende, og terapeuten modtager løbende data på udførelse. Der sendes notifikation hvis borger ikke træner eller har smerter.

 

  • Virtuel Træning®Light: Individuelt træningsplan via PC. Webcam registrerer aktiviteten foran skærmen. Terapeuten modtager data på den udførte træning og notifikationer hvis træning ikke udføres.

 

  • Virtuel Træning®Pro: Individuel træningsplan via PC og Kinect. Med Kinect er det muligt at registrere kvalitet og antal gentagelser. Typisk anvendt hos borgere hvor kvaliteten af den enkelte øvelse er meget vigtig.

 

  • Virtuel Træning®STD: Generelt træning via PC. Terapeuten har på forhånd defineret 4 træningsplaner som kan gennemføres ubegrænset. Typisk anvendt på pleje- / træningscentre f.eks. til opvarmning eller vedligeholdende træning.

Læs mere om Virtuel Træning®mobile her.

Læs mere om Virtuel Træning®Light, Virtuel Træning®Pro og Virtuel Træning®STD her.

Målgruppe ifølge producenten:
Borgere med apopleksi og kroniske sygdomme (diabetes, hjerte-/karsygdomme og KOL) samt alment svækkede ældre (geriatri) – der modtager genoptræning eller vedligeholdende træning efter Sundhedslovens §119, Sundhedslovens §140 samt Servicelovens §86.1, §86.2 og §83a.

Derudover borgere der er henvist fra Jobcenteret (f.eks. Matchgruppe II) med behov for en styrkelse af den almene sundhedstilstand, som kan styrke borgerens arbejdsmarkedsparathed.

​CE-mærkning: ​
​Ja
P​ris:​

70 - 140 EUR/md.

For priser på mobilløsning se her.

​Dokumentation​​

Hvilken forskning bygger løsningen på?​​

Ej oplyst

Udgivne forskningsartikler hvor løsningen indgår:

“Virtuel Genoptrænings betydning for motivation og fastholdelse af træning”

Af: Pernille Ravn Jakobsen, Cand.Scient.san.publ., lektor ved Videnscenter for Sundhedsfremme, UC Syd

Udgivet i "Tidsskriftet Gerontologi”

Igangværende forskningsprojekter hvor løsningen indgår:​​

"1 year field study” by "Allgemeine Unfallversicherungsanstalt" (AUVA), Korian & ATOS.(Østrig)

​Hvilke patienttyper er det testet på?

Borgere med apopleksi og kroniske sygdomme (diabetes, hjerte-/karsygdomme, gigt og KOL) samt alment svækkede ældre (geriatri) og sygedagpengemodtagere.

​Anden dokumentation:​

VelfærdsTeknologiVurdering(VTV) af Virtuel Genoptræning® ​

Evaluering_af_Virtuel_Genoptrning_i_Sundhed__Omsorg_kort_version.docx

http://www.digst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/Digital-velfaerd/Digital-genoptraening

​​

Redaktør