[AFSLUTTET] Godt liv med hjerneskade – en patientundersøgelse

I samarbejde med Kommunikationscentret - Region Hovedstaden og Hjernesagen gennemfører VihTek en undersøgelse om livet efter en erhvervet hjerneskade​

Om projektet

Borgere med erhvervet hjerneskade er underrepræsenteret i patientundersøgelser, og der er sparsom viden om, hvordan borgere med erhvervet hjerneskade selv oplever deres hverdag, efter de har pådraget sig en hjerneskade.

Det har VihTek, Kommunikationscenteret, Region Hovedstaden og Hjernesagen sat sig for at ændre på. Med finansiering fra Helsefonden og Brødrene Hartmanns Fond søsættes et stort projekt, der ved hjælp af kvalitative og kvantitative metoder, skal identificere de vigtigste udfordringer i hverdagen for borgere med erhvervet hjerneskade. Det skal give ny viden, som kan ligge til grund for initiativer, der kan hjælpe borgerne.

Hvert år får 20.000 voksne i Danmark en erhvervet hjerneskade og omkring 120.000 danskere lever med følgerne af en hjerneskade. Følgerne af erhvervet hjerneskade kan være både fysiske og kognitive, herunder tale- og forståelsesvanskeligheder, desuden kan sværhedsgraden og karakteren af en funktionsnedsættelse variere, og den enkeltes funktionsevne kan udvikle sig over tid.

For at inkludere borgere med varierende grad af hjerneskade i projektet anvendes en kombination af spørgeteknikker og interviewformer. Det gælder blandt andet den evidensbaserede SCA-samtalemetode (Supported Conversation for Adults with Aphasia), hvor tekst og tale understøttes af billeder, symboler og ikoner, mens der lægges vægt på, at borgeren inddrages i samtalen fx gennem øjenkontakt og tydelig gestik.

Projektet inddrager 252 borgere med erhvervet hjerneskade.

​Formål

  • At belyse hvilken støtte og hjælp borgere med erhvervet hjerneskade har, baseret på en systematisk afdækning af deres udfordringer i hverdagen.
  • Udvikling af en metode til at inkludere borgere med erhvervet hjerneskade i kvalitative og kvantitative undersøgelser. Metoden skal fremover kunne bruges til inddragelse af denne gruppes perspektiv i indsatser i regioner, kommuner og civilsamfund.

​Samarbejdspartnere

Kommunikationscentret, Region Hovedstaden

Hjernesagen

Projektperiode

August 2016 til November 2017

Kontakt

Kontakt os på:

rh-vihtek@regionh.dk

Redaktør