[AFSLUTTET] Plads til Pårørende

​VihTek samarbejder med Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering om at integrere pårørende ved at skabe rammer som imødekommer pårørendes divergerende behov.  ​

Hent idé-kataloget her

​Om Projektet

​​På Afdeling 123, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering – Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet Glostrup samles borgere med svær erhvervet hjerneskade. Indlæggelsen kan vare flere måneder, hvor patienten gennemgår intensiv genoptræning. Tilstedeværelsen af pårørende, støtten og omsorgen fra familie og venner er af stor betydning i denne periode. Derfor er det vigtigt, at der er plads til pårørende på hospitalet og at pårørende aktivt inddrages i behandlingen. I dag inddrages pårørende i behandlermøder og i pårørendegrupper. Men meget af de pårørendes tid foregår som tilstedeværelsestid uden aktivit​​eter omkring patienten. Det er de pårørendes tilstedeværelsestid og –rum, der er omdrejningspunktet for dette projekt.

Formål

Projektets formål er at skabe bedst mulige forhold for pårørende til patienter med erhvervet hjerneskade på Afdeling 123 fx gennem inventar, digitale platforme mv. Det er endvidere et mål med projektet at udvikle løsninger, der vil være relevante for andre afdelinger på regionens/landets hospitaler.

Samarbejdspartnere

Afdeling 123, Rigshospitalet Glostrup

Projektperiode

Fase 1. september 2015 – marts 2016

Fase 2. marts 2016 – september 2017

Kontakt


Anne Marie Berg
Udviklingskonsulent
cand.scient.geogr., ph.d
anne.marie.berg@regionh.dk
Tlf: 51 44 53 13

Redaktør