[AFSLUTTET] Robothandske til at styrke håndkraft

Mange patienter med erhvervet hjerne- eller rygmarvsskade har nedsat håndfunktion, Det resulterer i besvær med basale ADL (Almindelig Daglig Livsførelse) opgaver såsom at spise, drikke og klæde sig på. Det problem er robotvirksomheden Tendo gået i gang med at løse ved at udvikle en handske som kan understøtte håndfunktioner. 

Om Projektet

Genoptræningen for patienter med hjerne- eller rygmarvsskade inkluderer alt fra specifikke isolerede øvelser, som fleksion og ekstension over et led, til de mere komplekse funktionelle aktiviteter. Forskning inden for neurorehabilitering viser, at meget træningstid og et højt antal af repetitioner optimerer resultatet af genoptræningen. Derfor anses alle de fysiske aktiviteter patienten udfører selvstændigt under indlæggelse, som værende en del af deres rehabilitering. I samarbejde med Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet og HovedOrtoCentret, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet Glostrup holder VihTek løbende workshops, hvor kliniske fagspecialister og patienter giver feedback på Tendos teknologi. Denne feedback bruges til udvikling og optimering af teknologien, så den gavner patienter og personale bedst muligt.

Formål

Formålet med samarbejdet er at få udviklet en teknologi, som patienter og sundhedspersonale kan bruge i rehabiliteringsøjemed. Teknologien vil blive udformet som en handske udstyret med bløde kunstige sener og avancerede sensorer. Sensorerne modtager nervesignaler fra omkringliggende muskler, om at igangsætte og tilføre ekstra styrke til en bevægelse. Handsken skal derved bidrage til en bedre rehabilitering for patienterne ved, at de kan træne håndfunktionen i flere situationer under indlæggelsen og derved få mere træning. Hvis handsken kan gøre patienterne mere fysisk selvstændige, vil dette måske også kunne aflaste sundhedspersonalets opgaver i forbindelse med patientens ADL-træning.

Samarbejdspartnere

Det faglige ekspertpanel fra klinikken:

  • Henrik Hagen Poder, Udviklingsterapeut, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet.
  • Line Trine Dalsgaard, Klinisk sygeplejespecialist, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet.
  • Helena Aagaard, Afdelingsterapeut, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet.
  • Peter Vögele, Udviklingsergoterapeut, HovedOrtoCentret, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet Glostrup.
  • Rune Stolzenbach Sønderkær, Fysioterapeut, HovedOrtoCentret, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet Glostrup.

Projektperiode

Første del af projektet startede november 2017 og forventes at køre frem til juni 2021.

Kontakt

Kontakt os på:

rh-vihtek@regionh.dk


Redaktør