[AFSLUTTET] Udvikling af et hydraulisk sædesystem til forebyggelse af tryksår

​Virksomheden Flowtech Medical ApS arbejder på at udvikle et aktivt tryksårsforebyggende sædesystem. Klinik for Rygmarvsskader Rigshospitalet giver input på løsningen, som er målrettet patienter med rygmarvsskade, i samarbejde med VihTek.

Om Projektet

Tryksår kan forebygges ved at ændre det tryk, kroppen bliver udsat for, når en person sidder eller ligger gennem længere tid. Virksomheden FlowTech Medical ApS har udviklet en prototype på et sædesystem, der ved hjælp af hydrauliske stempler, skal variere trykket i sædet og dermed forebygge tryksår. Sædesystemet kan bruges i kørestole såsom elektriske kørestole og komfortstole.

Patienter med rygmarvsskade kan have problemer med selvstændig mobilisering, hvilket øger risikoen for at udvikle tryksår. Sundhedspersonale ved Klinik for Rygmarvsskader har stor erfaring med forebyggelse af tryksår og indgående kendskab til eksisterende sædesystemer. I samarbejdet kan klinikken derfor bidrage med værdifuld viden til videreudvikling af prototypen.

VihTek faciliterer udviklingssamarbejdet, hvor Klinik for Rygmarvsskader giver input på den færdige udvikling af sædepuden.

Formål

Formålet med projektet er at bidrage til at der udvikles en god løsning, der kan forebygge tryksår for de mange patienter og borgere, som bruger kørestol ved at sikre, at den højt specialiserede faglige viden fra hospitalet indarbejdes i løsningen.

Samarbejdspartnere

  • Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet.
  • FlowTech Medical ApS.

Projektperiode

Oktober 2018 – december 2019.

Kontakt

Kontakt os på:

rh-vihtek@regionh.dk

Redaktør