[AFSLUTTET] Selvtræning med teknologi – berigede miljøer på neurologiske afdelinger.

​Størstedelen af patienter med erhvervet hjerne- eller rygmarvsskade er kun aktive en mindre del af dagen under indlæggelse i kraft af ofte komplekse tilstande og begrænsninger. Ved hjælp af bedre adgang til motiverende træningsteknologi ønskes niveauet af selvtræning blandt indlagte neurologiske patienter løftet.

Om Projektet

Der er evidens for neurorehabilitering og herunder en dosis-responssammenhæng imellem øget træning og bedre udbytte heraf. Derfor ønsker vi at afprøve og implementere motiverende teknologiske løsninger til forøgelse af patienternes aktivitetsniveau på Region Hovedstadens neurologiske afdelinger.

Formål

At øge niveauet af selvtræning blandt patienter indlagt på neurologiske afsnit ved at øge tilgængeligheden til teknologiske løsninger, der understøtter og motiverer patienten til aktivitet og ejerskab i rehabiliteringsforløbet.

Samarbejdspartnere

  • Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet
  • Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk hjerneskade, Rigshospitalet
  • Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, Glostrup
  • Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet
  • Neurologisk Afdeling, Afsnit for neurorehabilitering, Nordsjællands Hospital
  • Ergoterapi og Fysioterapi, Nordsjællands Hospital
  • Neurologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
  • Ergo- og Fysioterapiafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
  • Neurologiske sengeafsnit, Herlev og Gentofte Hospital
  • Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi, Herlev og Gentofte Hospital

Projektperiode

Projektet løber 2017 - januar 2020

Kontakt


Anne Marie Berg
Specialkonsulent, cand.scient.geogr., ph.d
anne.marie.berg@regionh.dk 
Tlf: 51 44 53 13Jakob Rud Sørensen
Udviklingskonsulent, cand.scient. i fysioterapi
jakob.rud.soerensen.01@regionh.dk
Tlf: 51 42 42 17


Redaktør