[AFLSUTTET] Test af ny overseng i hospitalsregi: CareTurner

VihTek samarbejder med virksomheden GDV Technology om videreudvikling af deres trykaflastende overseng: CareTurner, der som udgangspunkt er udviklet til den kommunale plejesektor. Oversengen kan, udover at forebygge tryksår, støtte personalet ved manuelle forflytninger.

Om Projektet

Udviklingen af tryksår er et stort problem på de danske hospitaler. Tryksår er til stor gene for patienten og en stor udgiftspost for det danske sundhedssystem. Tryksår opstår ved et længerevarende tryk mod et hudområde, hvor der opstår iltmangel i vævet, som kan føre til vævsdød.

Patienter, som har pådraget sig en hoftenær fraktur, er i øget risiko for at udvikle tryksår. Denne patientgruppe er ofte meget lidt fysisk aktiv. Dette forstærkes efter hofteoperationen, hvor patienten er meget sengeliggende og uden mulighed for at foretage selvstændige stillingsskift. Dermed øges risikoen for at udvikle tryksår.

CareTurner-oversengen er i første omgang udviklet til den kommunale plejesektor og skal videreudvikles, før den kan anvendes på hospitalet.

CareTurner-oversengen vil blive monteret på skelettet af en sædvanlig hospitalsseng. Oversengens bund er opdelt i to længdegående bunde, der er koblet til et elevationssystem, således at den overliggende madras kan vinkles i breddeaksen. På den måde kan vinklen af sengens sider ændres fra 0 og op til 80 grader. Princippet kan sammenlignes med de vendinger, som plejepersonalet konstant foretager for at variere trykbelastningen. CareTurner-oversengen forventes at reducere tryksår, være behagelig for den sengeliggende og samtidig aflastende og tidsbesparende for personalet.

Hoftefraktur Enheden på Hvidovre Hospital tester 3 CareTurner-oversenge og vil blive evalueret med en VTV, Velfærdsteknologivurdering

Projektet er støttet af InnoBooster, Innovationsfonden.

Formål

Det primære formål med afprøvningen er at klarlægge implementeringen af CareTurner-overseng i hospitalsregi.

Det sekundære formål er at undersøge, om CareTurner-oversengen kan aflaste personalet ved forflytninger og dermed potentielt reducere antallet af medarbejdere, der deltager i den enkelte forflytning af en patient.

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres i samarbejde med GDV Technology ApS, Drifts- og Teknikafdelingen på Hvidovre Hospital og Hoftefraktur Enheden Hvidovre Hospital samt specialister inden for sårsygepleje, forflytning og hygiejne.

Projektperiode

Oktober 2016 – oktober 2017

Kontakt

Kontakt os på:

rh-vihtek@regionh.dk

Redaktør