[AFSLUTTET]Tele-koordination

VihTek samarbejder med Neurologisk Klinik på Rigshospitalet Glostrup og flere kommuner i Region Hovedstaden om at skabe gode sammenhængende patientforløb over sektorgrænsen ved hjælp af fleksibel kommunikationsteknologi.​​

Om projektet

I forbindelse med planlægning af udskrivelsen, for de patienter der har behov for kommunale ydelser efter indlæggelsen, inviterer vi ofte en kommunal visitator ind til møde (udskrivningskonference) på hospitalet. Formålet med mødet er:

  • At skabe en god og tryg udskrivelse for patient og evt. pårørende (styrke det sammenhængende patientforløb) hvor de har mulighed for
    • At stille spørgsmål til personale fra begge sektorer
    • Få viden om kommunale tilbud
    • Give oplysninger om private forhold der har betydning for udskrivelsen
  • At sikre videregivelse af information fra personalet på hospitalet til personalet i kommune

På grund af den øgede specialisering i sundhedsvæsenet er specialerne fordelt på flere hospitaler og dermed har den enkelte kommune også borgere indlagt flere steder end tidligere. Det faktum, sammen med øvrige krav om besparelse i det offentlige, gør det svært for kommunerne at møde op til konferencer på hospitalerne og hvis de kan møde op, kan der være lang ventetid.

Flere kommuner i region hovedstaden er interesseret i at afholde udskrivningskonferencerne på en mere tidsbesparende og fleksibel måde, men uden at gå på kompromis med kvaliteten for den enkelt patient/borger. I andre regioner (Sjælland og Syddanmark) har man gode erfaringer med at anvende tværsektorielle videokonferencer som et alternativ til det fysiske møde.  Erfaringerne er bla. kortere ventetid på tværsektorielle konferencer, hurtigere sagsbehandling i kommunen og deraf hurtigere udskrivelse fra hospitalet.

Hvis du vil vide mere: hent projektbeskrivelsen her

Formål

Projektet er et pilotprojekt med det formål at afprøve tværsektorielle videokonferencer som et alternativ til den konventionelle tværsektorielle udskrivningskonference.

Samarbejdspartn​​ere

Apopleksiklinikken på Rigshospitalet, Glostrup og flg. kommuner:

Københavns kommune

Høje Taastrup kommune

Glostrup kommune

Vallensbæk kommune

Ishøj kommune

Projektperiode

1.12.2015 – 31.12.2016


Kontakt

Kontakt os på:

rh-vihtek@regionh.dk

Redaktør