[AFSLUTTET] Afprøvning af teknologiunderstøttet træning til unge med erhvervet hjerneskade

VihTek og Styrket Indsats for unge med erhvervet hjerneskade på Rigshospitalet Glostrup afprøver velfærdsteknologi som led i den rehabiliterende træning blandt unge med erhvervet hjerneskade.

Om projektet

Følger af en erhvervet hjerneskade kan i mange tilfælde kræve livslang vedligeholdende træning af fysisk funktionsevne. Påvirkning af balance og gang ses som hyppige følger og kan medføre, at man begrænses i hverdagens aktiviteter og deltagelse i sociale arrangementer.

Styrket Indsats' erfaringer i mødet med unge med erhvervet hjerneskade er, at det kan være svært at opretholde motivationen for fysisk træning, da det kan forekomme ensformigt. I litteraturen rapporteres der om betydelig større træningsglæde ved brugen af computerspil fremfor konventionel fysioterapeutisk.

VihTek og Styrket Indsats fandt det derfor centralt at afprøve tre teknologier (Treax Pads, Xbox 360 med Kinect sensor og HTC vive) i træningen af fysisk funktionsevne blandt unge med følger efter erhvervet hjerneskade, i alderen 15-30 år.

Hypotesen for afprøvningen er, at de unge oplever, at det er sjovt og motiverende at træne med minimum én af de nævnte teknologier og samtidig opnår en forbedret funktionsevne over tid.

Effekten på deltagernes funktionsevne måles ud fra en fysioterapeutisk udredning og ud fra test på kropsfunktions- og aktivitetsniveau. Motivation for træning måles som indre motivation via spørgeskema samt den kontekstualiseres via semistrukturerede interviews.

Formål

At afprøve tre forskellige teknologiunderstøttet træningsmetoder med henblik på at vurdere, hvorvidt teknologierne bidrager til:

  • Øget oplevet motivation for træning
  • Forbedring af fysisk funktionsevne – med særligt fokus på balance
  • Registrering af eventuelle bivirkninger herunder bl.a. svimmelhed, kvalme og hovedpine

Samarbejdspartnere

  • Styrket Indsats for unge med erhvervet hjerneskade
  • LevAs - Ekstern samarbejdspartner som tilbyder træningsfaciliteter samt en fysioterapeut, som varetager træning minimum 1 gang om ugen.

Projektperiode

Februar 2016 til december 2017

Kontakt 

Kontakt os på:

rh-vihtek@regionh.dk


Redaktør