[AFSLUTTET] Litteraturstudie om VR i rehabilitering

​Virtual reality (VR) er et voksende felt indenfor rehabilitering. Potentialet for VR i rehabilitering er dog langt fra kortlagt og der mangler en systematisk litteraturgennemgang af VR inden for motorisk rehabilitering, der belyser hvorvidt VR bidrager til effektiv behandling.

Om Projektet

For at få et systematisk og evidensbaseret udgangspunkt for kommende projekter samarbejder VihTek med Multisensory Experience Lab, Aalborg Universitet København, om et litteraturstudie om virtual reality i rehabilitering.  Begrebet Virtual Reality bruges forskelligt i litteraturen. VR er beskrevet som alt fra computer- og videobaseret træning såsom Nintendo Wii og Microsoft Kinect til træning og stimuli via en brille/Maske der dækker hele synsfeltet, hvor oplevelsen bliver mere intens, da visuelle stimuli fra omgivelserne udelukkes. Tidligere studier har ikke differentieret i graden af stimuli og som følge deraf har resultaterne været inkonsistente. Fokus for dette systematiske litteraturstudie vil være RCT-studier, hvor VR er anvendt som en del af behandlingen hos ældre patienter (+60) i rehabiliteringsforløb, uden neurologisk diagnose.  I analysen vil der blive taget højde for de forskellige definitioner af VR.

Formål

At undersøge effekten af VR brugt i motorisk genoptræning hos ældre patienter (+60) i rehabiliteringsforløb uden neurologisk diagnose. Litteraturstudiet vil blive udgivet i et videnskabeligt tidsskrift.

Samarbejdspartnere

Multisensory Experience Lab, Aalborg Universitet København, Department of Architecture, Design & Media Technology som led i et 3-årigt forskningsprojekt finansieret af Frederiksberg Kommune.

Projektperiode

Projektperiode: november 2018 – Marts 2021

Kontakt


Sune Mølgård Faber
Fungerende enhedschef
sune.moelgaard.faber@regionh.dk
Tlf: 51 60 05 22​​

Redaktør