[AFSLUTTET] Etablering af VR netværk

VihTek sætter fokus på brugen af Virtual Reality inden for sundhedsvæsenet og har derfor taget initiativ til at oprette et nationalt netværk, der skal understøtte videndeling og samarbejdsprojekter.

Om projektet

VihTek har de seneste år haft fokus på brugen af virtual reality i forbindelse med rehabilitering.

I samarbejde med Hammel Neurocenter afholdt VihTek den 21. september 2018 en temadag om virtual reality i sundhed og pleje. Temadagens formål var at videndele om igangværende projekter rundt om i Danmark. Temadagen blev startskuddet til etableringen af et netværk for folk, som arbejder eller ønsker at arbejde med VR i sundhedsvæsenet.

Det første netværksmøde afholdes d. 8. marts 2019. Her vil der blive arbejdet på at danne det fundament, som netværket skal bygge videre på. VihTek er i gang med at udforme en officiel hjemmeside til netværket, som vil være tilgængelig i starten af 2019.

Formål:

Formålet med at skabe netværket er at give mulighed for videndeling på tværs af hospitaler, kommuner og private virksomheder og andre aktører der arbejder med VR i sundhedssektoren. Ambitionen er at understøtte udviklingen af VR i sundhedsområdet ved at skabe rammerne for, at aktører kan mødes og etablere nye samarbejder og projekter. Dette skal på sigt fører til flere og stærkere resultater og derved facilitere til hurtigere fremgang på området.

Samarbejdspartnere:

Projektperiode

Projektet er startet juni 2018 og forventes i drift september 2019.

Kontakt


Sune Mølgård Faber
Informationsspecialist
b​​ibliotekar.db
sune.moelgaard.faber@regionh.dk
Tlf: 51 60 05 22​

Redaktør