Fysisk Aktiv i Neurorehab

​Med projektet "Fysisk Aktiv i Neurorehab" er intensionen at implementere teknologiske træningsløsninger på neurologiske rehabiliteringsafsnit og derved skabe rammer, der kan facilitere til fysisk aktivitet blandt patienter. I projektet følger vi implementeringen af løsningerne tæt for at blive klogere på fremmende og hæmmende faktorer for implementering. Projektet bygger på erfaringer fra projektet "Selvtræning med teknologi".

Om projektet

Neurologiske sygdomme er globalt set almindelige, alvorlige og invaliderende. Prævalensen er ca. 50.000 for apopleksi og ca. 3.000 for rygmarvsskade i Danmark. Skaderne har fysiske, kognitive, sociale og psykiske konsekvenser. Rehabilitering efter neurologiske skader foregår intensivt og i et tværprofessionelt samarbejde, hvor fysisk aktivitet er en essentiel komponent. Forskningen viser, at patienterne ofte er uhensigtsmæssigt inaktive til trods for, at substantielle helbredsfordele ved træning er veldokumenterede. Da der ikke forventes øget bemanding på de neurologiske afdelinger, kan teknologiske løsninger og understøttende arbejdsgange være et virkemiddel til at facilitere patienterne til fysisk aktivitet. 

Fysisk Aktiv i Neurorehab bygger på fire konklusioner fra projektet "Selvtræning med teknologi":

  • Den enkelte træningsløsning skal matche patienten – og afdelingen.
  • Brug af løsningerne kræver ofte assistance af personalet.
  • Tværfagligt samarbejde/dialog er afgørende.
  • Skal pårørende støtte patienters rehabilitering, kræver det klare arbejdsgange til at inddrage dem
Fysisk, kognitiv og social aktivitet bliver i projektet understøttet af teknologi, men kræver i lige så høj grad fokus på implementering; nye arbejdsgange, dialog og samarbejde med patienter, pårørende og på tværs af fagskel. Med en procesevaluering stiller vi skarpt på faktorer, der er fremmende/hæmmende for implementering af træningsløsninger på en neurologisk afdeling. Vi benytter os desuden af servicedesignmetoder til at formidle ny viden i et koncept for implementering. 

Formål

Projektet har tre formål:

  1. At skabe rammer, der faciliterer til fysisk aktivitet blandt patienter på neurologiske afdelinger
  2. At gennemføre en procesevaluering af implementeringen
  3. At udvikle et koncept for implementering. 

Målgruppe:

Målgruppen er patienter med en erhvervet skade på hjerne eller rygmarv på rehabiliteringsafsnit i Region Hovedstaden.

Samarbejdspartnere

Projektet foregår på neurologiske afdelinger:

Projektet er støttet af TrygFonden og Helsefonden             

Projektperiode

1. september 2019 – 30. Juni 2021

Kontakt


Jakob Rud Sørensen
Udviklingskonsulent
mobil 51 42 42 17
Jakob.Rud.Sorensen.01@regionh.dk

Anne Marie Berg
Specialkonsulent
mobil 51 44 53 13
Anne.marie.berg@regionh.dk  

Redaktør