Fysisk aktivering af indlagte børn under højisolation

Børn er indlagt og isoleret i op til 10 uger, når de skal gennemgå stamcelletransplantation på Rigshospitalets TXID-afsnit. I den periode skal træning ved en fysioterapeut og supplerende selvtræning sikre, at børnene ikke mister fysisk funktion. I dette feasibility-studie er formålet at undersøge om exergame-teknologien Rehabo kan forøge børnenes motivation for træning samt kan anvendes i et højisolationsmiljø.

Om projektet

Børn som er indlagt til stamcelletransplantation, er isoleret i op til 10 uger i forbindelse med indgrebet. For at minimere tab af fysisk funktion, tilbydes patienterne fysioterapi. Træning er essentiel for, at børnene hurtigst muligt kan komme tilbage til deres hverdag før indlæggelse.

Fysioterapeuten træner med patienter to til tre gange om ugen og udleverer et derudover et træningsprogram, som børnene skal træne ud fra på egen hånd. Men børnenes motivation for træning kan være begrænset. Derfor ønsker personalet på TXID-afsnittet at få nye træningsløsninger til børn, som kan anvendes på isolationsstuer og som motiverer til fysisk aktivitet.

Tesen i dette projekt er, at man kan udnytte de forcer, som exergaming har, til at motivere de indlagte børn til fysisk aktivitet.

Formål

Projektets formål er at forbedre isolationsstuers træningsudstyr med henblik på at motivere til fysisk aktivitet hos børn og unge under transplantationsforløb.

Målgruppe

Patienter i alderen 10 til 18 år, som er indlagt til stamcelletransplantation og er under isolationsregime på sengeafsnit 4063, BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet.

Samarbejdspartnere

TXID-afsnittet - BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet

Klinik for Ergo-og Fysioterapi, Rigshospitalet.

Projektperiode

1. oktober 2020 – 30. september 2021

Kontakt


Sune Mølgård Faber
Fungerende enhedschef
B​​ibliotekar DB

sune.moelgaard.faber@regionh.dk

Tlf: 51 60 05 22


Redaktør