Nyheder

Læs nedenfor tidligere nyheder om Selvtræning med teknologi.

08.11.2019:

VihTek stiller skarpt på procesevaluering

Den 30. oktober 2019 blev det "9. Symposium for forskning og udvikling i fysio- og ergoterapi i Region Hovedstaden" afholdt på Nordsjællands Hospital i Hillerød. VihTek var repræsenteret med et oplæg om procesevaluering.

Billede af medarbejder der fremlægger

Procesevaluering gør dig klogere på implementeringsprocessen

En procesevaluering åbner implementeringsprocessens "sorte boks". Det var hovedbudskabet, da VihTek holdt oplæg om projekt "Fysisk Aktiv i Neurorehab" på 9. Symposium for forskning og udvikling i fysio- og ergoterapi i Region Hovedstaden. Med projektet "Fysisk Aktiv i Neurorehab" skaber man rammer, der faciliterer til fysisk aktivitet blandt patienterne ved hjælp af teknologiske træningsløsninger og understøttende arbejdsgange. Samtidig bygger projektet på en procesevalueringsmetode, der danner grundlag for at klarlægge fremmende og hæmmende faktorer for implementeringen af teknologiske løsninger i neurorehabiliteringen.

Det "9. Symposium for forskning og udvikling i fysio- og ergoterapi i Region Hovedstaden" blev afholdt på Nordsjællands Hospital i Hillerød den 30. oktober 2019. Der var oplæg fra terapeuter og andre aktører med tilknytning til klinisk praksis om ny forskning og aktuelle udviklingsprojekter både på hospitalerne og tværsektorielt. 


23.05.2019:

To nye velfærdsteknologivurderinger fra projektet Selvtræning med teknologi


​Med udgangspunkt i prøvehandlingerne på N11 (apopleksi) Bispebjerg Hospital har vi udarbejdet to VTV’er. Det er for skærmløsningen VitaMind (Applikator) og kredsløbsmaskinen NuStep (Mobility research). VTV’erne er kvalitative beskrivelser af, hvordan de teknologiske løsninger fungerer i den kontekst, de er anvendt. VTV'erne kan hentes her.

​VitaMind storskærmen er blevet brugt til træning af overekstremiteterne og kognitive funktioner og har samtidig bidraget med underholdning og sociale aktiviteter i opholdsstuen. Løsningen har derfor vist sig velegnet til afsnittet, der i øjeblikket overvejer at investere i den. Kredsløbsmaskinen er til gengæld bedre egnet til assisteret træning af patientgruppen, da de fleste patienter har haft behov for fysisk støtte til forflytninger samt fysisk støtte til hensigtsmæssig placering i kredsløbsmaskinen. 
Klik her for at hente VTV'en  Selvtræning med kredsløbsmaskine på afsnit for rehabilitering efter apopleksi                                                             

26.03.2019:

Temamøde om involvering af pårørende i patienters træning

Foto selvtræning collage.jpg

VihTek sætter spot på pårørendes deltagelse i neurologiske patienters selvtræning under indlæggelse på neurorehabiliteringsafsnit. Det kommer til at foregå 7. maj 2019 kl. 14:30-15:30.

De første prøvehandlinger i Selvtræning med teknologi er gennemført. En generel erfaring fra prøvehandlingerne er, at det er svært at involvere pårørende i selvtræningen.

"Vi havde tænkt, at pårørende skulle være en del af patienternes selvtræning, men det er ikke lykkedes i det omfang, vi ønskede. Vi skulle have haft en klar strategi for involvering af pårørende. Det er aldrig blevet kørt i stilling, således at de pårørende er blevet involveret". (personale, Afsnit for Neurorehabilitering, Frederikssund)

Skal det lykkes at få patienter på neurologiske afdelinger til at selvtræne, kan pårørende være én tilgang. Tidligere projekter om pårørende viser, at pårørende gerne vil gøre en forskel for den patient, der har fået en hjerneskade. 

Plads til pårørende

Derfor inviterer VihTek til et temamøde om pårørende og selvtræning. Ved mødet vil postdoc Rikke Guldager holde oplæg om inddragelse af pårørende. Rikkes forskning er baseret på rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade ved Klink for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk hjerneskade, Rigshospitalet. Efter oplægget vil vi relatere oplægget til selvtræning og diskutere, hvordan denne viden kan bringes i anvendelse i fremtiden.

Temamødet kommer til at foregå hos VihTek den 7. maj 2019 kl. 14:300-15:30, Rigshospitalet Glostrup, Valdemar Hansens vej 2, indgang 8, 9. sal.

Arrangementet er for alle interesserede. Tilmelding nødvendig til Jakob Rud Sørensen jakob.rud.soerensen.01@regionh.dk

Læs mere om projektet Selvtræning med teknologi på www.selvtræning.dk eller VihTeks hjemmeside


19.03.2019: 

Selvtræning med teknologi – en artikel i magasinet Pleje

Neurologisk Sengeafsnit N11 (apopleksi) Bispebjerg Hospital har i perioden oktober 2018 til februar 2019 afprøvet to teknologier til selvtræning:

På baggrund af prøvehandlingen på Neurologisk Sengeafsnit N11 har Magasinet Pleje skrevet en artiklen om projektet "selvtræning med teknologi", hvor projektleder Anne Marie Berg fortæller om prøvehandlingen på Bispebjerg Hospital. Læs artiklen her.


20.02.2019:

Selvtræning med teknologi kan lykkes– med assistance fra personalet

”Jeg gider normalt ikke sidde på en motionscykel. Men jeg har taget mig selv i at følge den der prik på skærmen. Så går der helt Bjarne Riis i den. Jeg troede sgu ikke, jeg skulle træne, så det var med ballesved og alt muligt”, fortæller en patient, der har brugt kredsløbsmaskinen NuStep på Neurologisk Sengeafdeling N11 (apopleksi), Bispebjerg Hospital. Læs mere her.


11. juli 2018: Nu er de fire afdækninger af selvtræningsteknologier, som ligger til grund for for de udvalgte teknologier vist til demonstrationen, tilgængelige på VihTeks hjemmeside.

For et samlet overblik over afdækninger af velfærdsteknologiske løsninger - klik her.

For at se Kataloget med udvalgte teknologier - klik her. 


25. juni 2018: Nye træningsteknologier løfter rehabilitering. Intranet Rigshospitalet.


20. juni 2018: Der klargøres til demonstration af selvtræningsteknologier hos VihTek. Redaktør