Om projektet

I projektet ”Fysisk Aktiv i Neurorehab” forsøger vi at skabe rammer, der skal facilitere til fysisk aktivitet blandt patienter på neurologiske rehabiliteringsafsnit ved hjælp af teknologiske løsninger. Samtidig vil vi øge kendskabet til fremmende og hæmmende faktorer for implementering af løsningerne. Projektet bygger videre på erfaringer fra projektet Selvtræning med teknologi.

Om projektet

Neurologiske sygdomme er globalt set almindelige, alvorlige og invaliderende. Prævalensen er ca. 50.000 for apopleksi og ca. 3.000 for rygmarvsskade i Danmark. Skaderne har fysiske, kognitive, sociale og psykiske konsekvenser. Rehabilitering efter neurologiske skader foregår intensivt og i et tværprofessionelt samarbejde, hvor fysisk aktivitet er en essentiel komponent. Forskningen viser, at patienterne ofte er uhensigtsmæssigt inaktive til trods for, at substantielle helbredsfordele ved træning er veldokumenterede. Da der ikke forventes øget bemanding på de neurologiske afdelinger, kan teknologiske løsninger og understøttende arbejdsgange være et virkemiddel til at facilitere patienterne til fysisk aktivitet.

Fysisk Aktiv i Neurorehab bygger på fire konklusioner fra projektet ”Selvtræning med teknologi” 

  • Den enkelte træningsløsning skal matche patienten – og afdelingen.
  • Brug af løsningerne kræver ofte assistance af personalet.
  • Tværfagligt samarbejde/dialog er afgørende.
  • Skal pårørende støtte patienters rehabilitering, kræver det klare arbejdsgange til at inddrage dem.

Se evalueringer fra Selvtræning med teknologi her: 

Fysisk, kognitiv og social aktivitet bliver i projektet understøttet af teknologi, men kræver i lige så høj grad fokus på implementering; nye arbejdsgange, dialog og samarbejde med patienter, pårørende og på tværs af fagskel. Med en procesevaluering stiller vi skarpt på faktorer, der er fremmende/hæmmende for implementering af træningsløsninger på en neurologisk afdeling. Vi benytter os desuden af servicedesignmetoder til at formidle ny viden i et koncept for implementering.

Formål

Projektet har tre formål:
  1. At skabe rammer, der faciliterer til fysisk aktivitet blandt patienter på neurologiske afdelinger.
  2. At gennemføre en procesevaluering af implementeringen.
  3. At udvikle et koncept for implementering.

Målgruppe

Målgruppen er patienter med en erhvervet skade på hjerne eller rygmarv på rehabiliteringsafsnit i Region Hovedstaden.

Samarbejdspartnere

Projektet foregår på neurologiske afdelinger:
  • Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet
  • Afsnit for rehabilitering, Nordsjællands Hospital
  • Neurologisk Apopleksiafsnit N11, Bispebjerg Hospital

Projektet er støttet af TrygFonden og Helsefonden.

                   

Projektperiode

1. september 2019 – 28. februar 2021

Afdækninger af løsninger

Søgninger på relevante teknologier er defineret på baggrund af observationer på de neurologiske afdelinger, dialog med personalet og interviews med tidligere patienter og deres pårørende. Disse søgninger ligger til grund for valget af løsninger, som blev testet i det tidligere projekt ”Selvtræning med teknologi”. 

Afdækninger af teknologi til selvtræning findes her:

Projektledere

Hvis du vil høre mere om projektet, deltage i et netværk eller arrangement, er du meget velkommen til at kontakte os.


Anne Marie Berg

Specialkonsulent, cand.scient.geogr., ph.d

anne.marie.berg@regionh.dk 

Tlf: 51 44 53 13


Jakob Rud Sørensen

Udviklingskonsulent, Cand.scient. i fysioterapi

jakob.rud.soerensen.01@regionh.dk

Tlf: 51 42 42 17

Redaktør