Test af gulvsenge/lave senge

En gulvseng skal skabe godt arbejdsmiljø for personalet og øge sikkerheden for patienterne på Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade.

Om projektet

I samarbejde med Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/ Traumatisk Hjerneskade identificerer, udvikler og tester VihTek en gulvseng til afdelingen.

På Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade lejres faldtruede patienter på gulvet af hensyn til deres sikkerhed. Det er en stor ergonomisk belastning for personalet at skulle arbejde med en patient i gulvhøjde. Det har derfor længe været et ønske fra afdelingen at finde en løsning, der kan forbedre arbejdsmiljøet for personalet og samtidig forebygge, at patienter falder ud af sengen og kommer til skade.

Der er umiddelbart to teknologiske fordele ved en gulvseng sammenlignet med en almindelig madras:

  • Modsat en almindelig madras kan en gulvseng let trilles rundt på stuen, hvilket både kan være en fordel i forbindelse med træningsaktiviteter på stuen og ved daglig rengøring.
  • En gulvseng kan modsat en almindelig madras på gulvet hæves og sænkes, hvilket letter den personaleinvolverede pleje og træning i sengen, og desuden gør det lettere for patienten at rejse sig fra sengen eller at komme fra seng til stol og retur.

I dette projekt identificerer VihTek gulvsenge/lave senge, der eksisterer på det europæiske marked og tester dem. Er det nødvendigt at udvikle på sengene, faciliterer VihTek denne proces.

VihTek har tidligere testet og evalueret FloorBed fra Accora i samarbejde med afdelingen. Læs hele evalueringen her.

Samarbejdspartnere

  • Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering / Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet
  • Jøhl Human Care A/S

Projektperiode

Januar 2018 - december 2023

Kontakt


Anne Marie Berg 

Specialkonsulent 
cand.scient.geogr., ph.d
anne.marie.berg@regionh.dk
Tlf: 51 44 53 13

Redaktør