Markedsafdækning af hjemmetræningsløsninger

VihTek har igangsat en afdækning af teknologier, der kan understøtte patienters træning i eget hjem. Markedsafdækning skal være med til at give et overblik over relevante løsninger, der findes på markedet samt afdække tiltag, hvor der arbejdes med selvtræningsteknologier

Om projektet

Med udbruddet af Covid-19, hvor hospitalers genoptræningsforløb lukker helt eller delvist ned for fysisk fremmøde, er der kommet et stort fokus – et fokus der kun bliver større i fremtiden - på muligheder for at lade patienter træne i eget hjem samtidig med at det sikres, at træningen er sundhedsfagligt relevant.

Derfor har VihTek iværksat en systematisk afdækning af teknologiske løsninger, der kan understøtte patienternes fysiske genoptræning i eget hjem, mens de stadigvæk kan være i kontakt med hospitalet. I markedsafdækningen er der primært fokus på løsninger til konditionstræning samt løsninger der kan give personalet feedback om patienternes træning.

Desuden vil det blive afdækket hvilke initiativer og projekter, der findes, hvor der arbejdes indenfor området. Som et led i dette vil der blive samlet erfaringer fra relevante projekter, der har haft fokus på selvtræningsteknologier. Undervejs vil forskellige afdelinger og enheder i Region Hovedstaden blive inddraget i konkretisering af ønsker til løsninger og funktioner samt i evalueringen af potentielle teknologier for at sikre de udvalgte løsningers kliniske relevans.

Formål

Projektet har to formål:

1) At afdække relevante løsninger, der kan understøtte patienters fysiske genoptræning i eget hjem samtidig med at løsningerne lever op til det sundhedsfaglige personales krav.

2) At afdække eksisterende initiativer og projekter, der beskæftiger eller har beskæftiget sig med selvtræningsteknologier og indsamle erfaringer fra disse.

Projektperiode

19. oktober 2020 - 01. januar 2020. 

Kontakt


Mathias Aalling
Projektmedarbejder
Cand.mag. i Europæisk Etnologi
mathias.aalling@regionh.dkRedaktør