Pilottest af VR til patienter med dobbeltdiagnose

​Patienter med dobbeltdiagnose kan være plaget af trang efter rusmidler, tankemylder, affekt, kedsomhed mm. I dette projekt bliver de tilbudt en VR-brille, som de vil have under deres indlæggelse. I VR-brillen vil der dels være beroligende spil med mindfulness-indhold og aktiverende spil. 

Om projektet

Hele 66 % af patienter med svært behandleligt misbrug og psykiatrisk diagnose (dobbeltdiagnose) risikerer at falde fra deres behandling, før den er fuldført. Det viser en opgørelse fra Afdeling M ved Psykiatrisk Center Sct. Hans. Patienterne kan blandt andet være plaget af trang efter rusmidler, tankemylder, affekt, kedsomhed mm. Behandlingen er medicinsk og kognitiv adfærdsterapi (KAT); distraktion, beroligelse, følelseshåndtering mv.

I dette projekt afprøves VR til kognitiv miljøterapi som et redskab til beroligelse og distraktion. Det indføres som en supplerende, tidlig og minimalt indgribende intervention overfor patienter, der er i en negativ kropslig, tanke-, følelses-, eller adfærdsmæssig tilstand. Der vil blive genereret viden om, hvordan VR kan anvendes til emotionshåndtering i praksis inden for dobbeltdiagnoseområdet og hvordan patienter og personale håndterer VR i hverdagen.

VR-løsningen testes med henblik på at undersøge, om det er relevant at implementere VR i større skala i afdelingen og at gennemføre en systematisk evaluering af resultaterne fx i forhold til forbrug af PN-medicin og frafald.

Formål

Projektets formål er at undersøge, hvordan VR som metode kan hjælpe indlagte patienter i Afdeling M. Denne viden skal danne grobund for et større projekt, hvor VR implementeres i kognitiv miljøterapi og evalueres systematisk.

Målgruppe

Patienter indlagt i sengeafsnit M20 og M21, Psykiatrisk Center Sct. Hans. Patienterne er kendetegnet ved dobbeltdiagnose i form af en alvorlig psykisk lidelse i kombination med svært behandleligt misbrug.
Patienterne udgør en meget sårbar gruppe, som ofte er vanskelig at behandle, da de to tilstande påvirker og forværrer hinanden. Derfor er sygdomsforløbet typisk med alvorlige og problematiske symptomer. Patienternes behandling består af en kombination af medicinsk behandling og kognitiv adfærdsterapi. Anvendelsen af VR vil blive integreret i patienternes kognitive adfærdsterapi.

Samarbejdspartnere

Afdeling M, PC Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri

Projektperiode

1. januar 2021 – 31. december 2021

Kontakt


Jakob Rud Sørensen
Udviklingskonsulent
mobil 51 42 42 17
Jakob.Rud.Sorensen.01@regionh.dkRedaktør