Eksterne samarbejdspartnere

​For at sikre videndeling om løsninger, praktikker og metoder har vi indgået samarbejde med eksperter uden for Region Hovedstaden.

Erfaringer med selvtræning med teknologi og berigede miljøer er relevant for hospitalsafsnit i hele landet. Vi har indgået samarbejde om videndeling med de to Vestdanske klinikker for højt specialiseret neurorehabilitering:

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Region Midt (klik her for at gå til deres hjemmeside) og Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Region Midt (klik her for at gå til deres hjemmeside).


Regionshospitalet Hammel Neurocenter http://www.hospitalsenhedmidt.dk/regionshospitalet-hammel/

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er et højtspecialiseret neurorehabiliteringshospital, som siden 2000 har haft ansvaret for rehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra hele Vestdanmark. Neurocenteret udfører forskning, udvikling og uddannelse på højt niveau, og centret har et bredt samarbejde med andre forskningsbaserede neurorehabiliteringsenheder i såvel Danmark som i udlandet.

Samarbejdet bidrager til projektet via sparring og videndeling om berigede miljøer.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade http://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/neurologi/vestdansk-center-for-rygmarvsskade/

Vestdansk Center for Rygmarvsskade er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af mennesker med lammelser som følge af rygmarvsskade. Derfor rehabiliteres patienter fra hele Jylland og Fyn i Viborg. Centret er en del af Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. På centret har alle indlagte patienter enestuer med eget bad og toilet. Der er varmtvandsbassin, moderne træningsfaciliteter og et caféområde med udsigt over Søndersø. Beliggenheden ved Søndersø og tæt ved Viborgs centrum giver optimale muligheder for udendørsaktiviteter. Vestdansk Center for Rygmarvsskade bidrager til forskning indenfor rygmarvsskade i et tæt samarbejde med andre forskere fra universiteter og hospitaler i bl.a. Aarhus, Aalborg og Odense.

Samarbejdet bidrager til projektet med viden om indretning og berigede miljøer, prøvehandlinger, implementering af teknologier til at skabe aktivitet blandt patienterne.Vi er også interesseret i dine erfaringer, hvis du arbejder inden for dette felt. Kontakt os her...


Redaktør