Om projektet

​Patienter med erhvervet hjerne- eller rygmarvsskade er kun aktive en mindre del af dagen under deres rehabilitering på hospitalet. Bedre adgang til motiverende træningsløsninger skal øge selvtræning på neurologiske afdelinger.

Der er evidens for neurorehabilitering - herunder en dosis/respons-sammenhæng mellem øget træning og bedre udbytte heraf. Med dette projekt ønsker vi at berige hospitalsmiljøerne i Region Hovedstaden med teknologiske løsninger, der skal motivere patienterne til at øge deres almene aktivitetsniveau.

Teknologiske løsninger til selvtræning testes og implementeres på neurologiske rehabiliteringsafsnit på tværs af Region Hovedstaden.

Læs mere i projektbeskrivelsen eller Q&A.

Projektoverblik - liste _Side_1.jpg

Formål

Formålet er at øge niveauet af selvtræning blandt patienter indlagt på neurologiske rehabiliteringsafsnit ved at øge tilgængeligheden til teknologiske løsninger, der understøtter og motiverer patienten til aktivitet og samtidig skaber ejerskab til rehabiliteringsforløbet.

Projektperiode

Projektet foregår i 2018-2020

Kan forlænges hvis der modtages fondsmidler.

oversigt over prøvehandlinger.png


Afdækninger af løsninger

Søgninger på relevante teknologier er defineret på baggrund af observationer på de neurologiske afdelinger, dialog med personalet og interviews med tidligere patienter og deres pårørende. Disse søgninger ligger til grund for valget af løsninger, som blev fremvist til Demonstrationen d. 20. juni 2018.

Hvis du vil se disse afdækninger kan de findes her:

Redaktør