Tryg selvtræning med teknologier – berigede miljøer på neurologiske afdelinger.

​Størstedelen af patienter med erhvervet hjerne- eller rygmarvsskade er kun aktive en mindre del af dagen under indlæggelse i kraft af ofte komplekse tilstande og begrænsninger. Ved hjælp af bedre adgang til motiverende træningsteknologier ønskes niveauet af selvtræning blandt indlagte neurologiske patienter løftet.

Om Projektet

Der er evidens for neurorehabilitering og herunder en dosis-responssammenhæng imellem øget træning og bedre udbytte heraf. Berigede miljøer med motiverende teknologiske løsninger til forøgelse af patienters aktivitetsniveau ønskes på denne baggrund afprøvet og implementeret på Region Hovedstadens neurologiske afdelinger.

Formål

At øge niveauet af selvtræning blandt patienter indlagt på neurologiske afsnit ved at øge tilgængeligheden til teknologiske løsninger, der understøtter og motiverer patienten til aktivitet og ejerskab i rehabiliteringsforløbet.

Samarbejdspartnere

Klinik for Rygmarvsskader, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk hjerneskade, samt Klinik for Ergo- og Fysioterapi - samtlige på Rigshospitalet. Herudover Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital og Neurologisk Afdeling samt Ergo- og Fysioterapiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Projektperiode

Vi er i forberedelsesfasen, projektets omfang og afslutning afhænger af fondsbevillinger.

Kontakt


Anne Falster
Udviklingskonsulent, fysioterapeut og c and.scient.san.

afal0035@regioh.dk

Tlf: 51 42 42 17


Anne Marie Berg
Udviklingskonsulent, cand.scient.geogr., ph.d
anne.marie.berg@regionh.dk 
Tlf: 51 44 53 13

Redaktør