Publikationer og afdækning af velfærdsteknologiske løsninger

Her kan du få et overblik over VihTeks publikationer - herunder vores arkiv for markedsafdækninger af velfærdsteknologiske løsninger.

VihTek tilbyder desuden hospitaler og regionale tilbud i Region Hovedstaden hjælp til at afdække mulige velfærdsteknologiske løsninger inden for specifikke problemstillinger. Læs mere nedenfor.