MAST - Model for assessment of telemedicine

​MAST-modellen er en evidensbaseret metode til evaluering uf fra syv parametre. Vurderingen baseres på statistiske data, forudgående research og litteraturstudie.


2019
2017
Redaktør