​​​​​​​​

Teknologivurdering i praksis

Med en teknologivurdering i praksis, TIP, sættes der fokus på, hvordan en løsning fungerer i praksis på hospitalet. Teknologivurderingen tager afsæt i en specifik kontekst og måde at anvende løsningen på, som har betydning for brugernes oplevelse af teknologien. Resultatet af en TIP skal derfor altid læses som et resultat af en specifik afprøvning/test af den afprøvede løsning.

TIP har til formål at afdække og formidle anvendelsen og brugeroplevelsen af en løsning. TIP kan anvendes til at undersøge, om det er relevant at arbejde videre med en løsning og implementere den i praksis eller den kan blive brugt til at vurdere potentialer for yderligere teknologisk udvikling eller ændringer i arbejdsgange.

TIP består af seks elementer. Elementerne test og løsningen fungerer som baggrundsbeskrivelse af, hvad der bliver testet og hvordan det foregår. Kontekst/organisation, brugeroplevelse, økonomi og teknologi er elementer i evalueringen af løsningen i praksis. Metoden er inspireret af VTV- metoden udviklet af Teknologisk Institut.

Redaktør