VR - Temadag

​Oplæg fra VR-Temdagen fredag den 21-09-2018

Unity Studios giver deres bud på, trends og fremtiden for VR
v. Mads Troelsgaard, Unity Studios

Unity Studios.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Immersive Virtual Reality til procedurerelaterede smerter hos børn
v. Søren Walther-Larsen, overlæge, Videncenter for Børnesmerter, Rigshospitalet

Immersive virtual reality til procedurerelaterede smerter hos børn.pdf


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 En motiverende træningsmetode - VR og unge med erhvervet hjerneskade
v. Karin Spangsberg Kristensen, projektleder, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup

En motiverende træningsmetode.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På kondicykel med VR
v. Frederik Kronvold Larsen og Mathias Malmros, fysioterapeuter, Bispebjerg Hospital

På kondicykel med VR.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VR til træning af hverdagsfærdigheder og selvhjulpenhed hos børn og unge med autisme
v. Ali Adjorlu, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet København og Sune Buch-Sloth, chefkonsulent, Rødovre Kommune

VR til træning af hverdagsfærdigheder og selvhjulpen hed hos børn og unge med autisme.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VR til voksne udsatte
v. Cecilie Bisgaard-Nøhr, udviklingskonsulent, Enhed for Velfærdsteknologi og Lars Bo Hasselmann, Katastrofe og risikomanager, Plejekollektivet, Socialforvaltningen, Københavns Kommune

VR til voksne udsatte.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neglekt og VR
v. Jim Jensen, klinisk specialist, Hammel Neurocenter  og Bianca Clavio Christensen, videnskabelig assistent, Architecture og Media Technology

VR og neglekt.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"So Real - Verdens største kliniske forsøg med Virtual Reality eksponeringsterapi mod social angst"
v. Thomas Noer, Head of Healthcare, Khora

So real - Verdens største kliniske forsøg med virtual reality eksponeringsterapi mod social angst.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ph.d.-projekt på Aalborg Universitet: VR/AR rehabilitering i samarbejde med Frederiksberg kommune.
v. Jon Ram Bruun-Pedersen, Ph.d., assistant professor, Aalborg Universitet København og Emil Rosenlund Høeg, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet København

Ph.d.-projekt på Aalborg Universitet. VR og AR rehabilitering i samarbejde med Frederiksberg kommune.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilpasset genoptræning og patientdata med VR
v. Jesper Aggergaard, fysioterapeut og cofounder & CEO, Gonio VR og Ege Jespersen, Designer og co-founder, GonioVR.

Tilpasset genoptræning og patientdata med VR.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VR-rehab - et brugerdrevet perspektiv
v. Daniel Christensen, Direktør/CEO, VRrehab

VR - rehab. Et brugerdrevet perspektiv.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VR/AR i undervisning af sundhedsprofessionelle
v. Ann Rasmussen, projektleder Praksis- og Innovationshuset, Københavns Professionshøjskole

VR og AR i undervisning af sundhedsprofessionelle.pdf

Redaktør