Udvikling og OPI-samarbejde

​Samarbejder mellem virksomheder, kliniske afdelinger og VihTek kan organiseres som OPI-samarbejde (Offentlig-Privat-Innovationssamarbejde)

Et OPI-samarbejde er en samarbejdsmodel, hvor virksomheden og den offentlige part indgår i et udviklingsforløb om udviklingen af en ny løsning.

Fordelen for et hospital

I et OPI-samarbejde tager udviklingen af en løsning udgangspunkt i de konkrete udfordringer og krav, der er til løsninger i klinisk praksis. Det tætte samarbejde mellem virksomheder og sundhedspersonale skal sikre, at løsningerne er relevante for klinisk praksis, når de står færdige.

Fordelen for en virksomhed

I et OPI-samarbejde får man løbende input til udviklingen fra relevante personalegrupper fra hospitalet og der vil være afprøvninger af prototyper undervejs i udviklingen.

VihTeks rolle

I VihTek indgår vi gerne OPI-samarbejder, da det er vores erfaring, at et tæt samarbejde mellem virksomhed og klinik resulterer i mere målrettede løsninger, der har lettere ved at fungere i praksis på et hospital.

VihTek og Region Hovedstadens jurister hjælper med udarbejdelsen af en OPI-kontrakt.


Redaktør