Projektledelse og afprøvning

VihTek påtager sig projektledelsen, når velfærdsteknologiske løsninger skal testes på hospitalerne. Det kan i første omgang indebære at identificere den afdeling, for hvem løsningen er relevant.

Sundhedsprofessionelle superbrugere og lokal projektgruppe

Ved hver test nedsættes en projektgruppe af relevante fagpersoner fra afdelingen. Her vil være en lokal projektleder og flere superbrugere. I samarbejde med afdelingen udarbejdes en projektbeskrivelse, tidsplan og budget, samt evt. protokol for testen.

Tilladelser

Det er VihTeks ansvar i samarbejdet at søge tilladelser ved Datatilsynet, Videnskabsetisk Komité og Region Hovedstadens it-afdeling (CIMT) samt undersøge om løsningen lever op til krav til hygiejne og medicoteknisk udstyr i øvrigt. Udviklingsaftaler formaliseres med en OPI-aftale. Læs mere om OPI-aftaler her. I andre tilfælde udformes en samarbejdsaftale.

I enkelte tilfælde kan VihTek bidrage til fondssøgning.
Redaktør