Feedback på prototyper

Står du med en prototype på en velfærdsteknologisk løsning til brug på et hospital, så kan VihTek hjælpe

Krav til nye løsninger

Nye velfærdsteknologiske løsninger skal leve op til de krav, der er til medicoteknisk udstyr på et hospital. Det kan være hygiejne og sikkerhed, men også logistik og arbejdsgange på afdelingerne.

Vis os din prototype og få input

Du kan få input til dit produkt fra kommende brugere, inden det er færdigt. VihTek faciliterer møder, hvor du kan vise din prototype til sundhedsprofessionelle, teknikere og servicepersonale m.fl. og få feedback. Det er vores erfaring, at det kan give vigtige input til udviklingen af nye løsninger.

Kontakt til sundhedsprofessionelle

VihTek hjælper med at finde relevante faggrupper, der kan give sparring og tager hånd om de godkendelser og kontrakter, der skal være på plads for et udviklingssamarbejde.
Redaktør