En ny model med fokus på samskabelse

I Vores Sunde Hverdag er kerneordet samskabelse. Sammen med borgere, erhvervsliv samt offentlige, private og frivillige aktører (bl.a. DGI, Sund By Netværket, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen) vil projektet udvikle og afprøve en ny og bæredygtig model for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Danmark.

Grundidéen med modellen er, at den er bygget op af 1) et kommunalt niveau og 2) et lokalsamfunds-niveau. Modellen vil bygge bro mellem disse to niveauer, således at der skabes en fælles platform til at udvikle nye og koordinerede indsatser på tværs af kommunen og kommunens mange aktører. 
Efter udvikling og afprøvning af modellen i de fire projekt-kommuner, vil modellen kunne anvendes i alle kommuner i Danmark.


Redaktør